Județul Ialomița, cheltuieli UAT-uri 2016-23

Această pagină este dedicată bugetelor din județul Ialomița și prezintă modul în care au fost gestionate fondurile publice în perioada 2016-2023, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de localități din județ (municipii, orașe, comune). Pagina poate fi utilizată ca un instrument de decizie pentru cetățenii care vor să voteze informat la alegerile locale din 9 iunie. Graficele sunt interactive și vă permit să urmăriți cât de eficienți au fost aleșii locali în gestionarea banilor publici.  

Înapoi la datele naționale.

Pe unele dintre grafice, aveți o serie de filtre care vă permit să afișați, personalizat, datele financiare ale localității voastre. Acolo unde opțiunile de filtrare sunt vizibile, veți găsi o descriere a filtrelor sub titlul graficului. Filtrele disponibile includ: 

 • Domeniul pentru care doriți să vedeți cheltuielile autorităților locale. Acest filtru vă permite să selectați un domeniu specific (sau mai multe), cum ar fi învățământul, sănătatea, transporturile etc.; 
 • Tipurile de cheltuieli efectuate de administrația publică – vă permite să vedeți cheltuielile specifice pentru personal, bunuri și servicii, Fonduri Externe Nerambursabile etc.; 
 • Lista unităților administrativ-teritoriale: vă permite să selectați una sau mai multe (după caz) UAT-uri pentru care doriți să afișați datele financiare; 
 • Anul: poate fi selectat pentru a afișa textul corespunzător pentru anul respectiv. 

Aceste opțiuni de filtrare sunt concepute pentru a vă ajuta să faceți alegeri informate, oferindu-vă o imagine clară despre prioritățile și eficiența cheltuielilor publice din județul și localitatea voastră.

Cum s-a descurcat Consiliul Județean Ialomița în gestionarea fondurilor publice? 

Cheltuielile totale efectuate de Consiliul Județean (CJ) Ialomița au crescut de la 181,63 milioane lei (în anul 2016) la 533,53 milioane lei în anul 2023. Aceste sume reprezintă, în medie, 0,07% din totalul cheltuielilor raportate anual în bugetul general consolidat. Raportat la populația rezidentă, CJ Ialomița a cheltuit în perioada 2016-2020 între 724 lei și 1.346 lei per capita, iar în perioada 2020-2023 între 1.346 lei și 2.127 lei pe cap de locuitor. 

Comparativ cu județele vecine (Brăila, Constanța, Călărași, Buzău, Prahova, Ilfov), Ialomița are printre cele mai mici cheltuieli totale. De pildă, în anul 2023, Consiliul Județean Constanța cheltuia 1,4 miliarde lei, cu 163% mai mult față de cheltuielile Consiliului Județean Ialomița. Raportat însă la populația rezidentă, în 2023, cheltuielile CJ Ialomița se apropie de cheltuielile efectuate de județele vecine. De pildă, în anul 2023, CJ Constanța cheltuia 2.145 lei pe cap de locuitor, cu numai 18 lei mai mult decât CJ Ialomița (2.127 lei per capita). 

Consiliul Județean Ialomița cheltuie anual cele mai mari sume de bani pentru domeniul sănătății. Aceste cheltuieli au crescut de la 66 milioane lei în anul 2016, când reprezentau 36,4% din totalul cheltuielilor efectuate de CJ Ialomița, la 204,74 milioane lei în 2023 (peste 38% din cheltuielile totale). Domeniul asigurărilor și asistenței sociale se plasează pe al doilea loc în perioada 2016-2018, CJ Ialomița alocând până la 34% (anul 2016) din buget pentru aceste cheltuieli. În perioada 2019-2023, locul al doilea în topul priorităților bugetare a fost ocupat de domeniul transporturilor, pentru care s-au cheltuit până la 118,66 milioane lei în anul 2021 (30,1% din buget). 

Împărțite pe tipuri de cheltuieli, fondurile publice gestionate de Consiliul Județean Ialomița indică o (nevoie de) prioritizare a cheltuielilor de personal, care se poziționează, aproape în fiecare, pe primul loc și ocupă până la 45,48% (anul 2019) din bugetul total. Singurul an în care cheltuielile de personal nu au fost cele mai mari a fost 2023, când s-au alocat 191,98 milioane lei pentru proiectele cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, față de 168,95 milioane lei pentru cheltuielile de personal. Cheltuielile cu bunuri și servicii ocupă locul al doilea în perioadele 2016-2017 și 2019-2020. În anul 2018, pe locul doi se poziționează cheltuielile cu asistența socială (51,66 milioane lei, respectiv 20% din bugetul total). În perioada 2021-2022, cele mai mari cheltuieli după cele de personal sunt efectuate pentru activele nefinanciare. 

Topul localităților din județul Ialomița 

Localitățile din județul Ialomița cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor sunt: 

 1. Miloșești – 11.012 lei/ locuitor cheltuiți în 2023 
 1. Munteni Buzău – 10.815 lei/ locuitor cheltuiți în 2020 
 1. Movila – 9.661 lei/ locuitor cheltuiți în 2021 

Localitățile cu cele mai mari venituri (raportat la populație): 

 1. Miloșești – venituri de 11.080 lei/ cap de locuitor în anul 2023; 
 1. Munteni Buzău – venituri de 10.909 lei/ cap de locuitor în 2020; 
 1. Movila – venituri de 10.208 lei/ cap de locuitor în 2021. 

Localitățile cu cele mai mari cheltuieli per capita, efectuate din fonduri europene, sunt: 

 1. Amara – 4.346 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2023; 
 1. Valea Ciorii – 2.736 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2019; 
 1. Valea Ciorii – 2.390 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2020. 

Cum se descurcă fiecare localitate din județ cu gestionarea fondurilor publice? 

În această secțiune găsești o serie de grafice interactive, prin care poți vedea cum a gestionat fondurile publice fiecare administrație locală din județ. Mai întâi este nevoie să înțelegi cum poate fi folosit graficul. 

În graficul de mai jos poți căuta sau selecta direct din lista intitulată „Localitate” localitatea pentru care vrei să vizualizezi datele. Ai însă în vedere faptul că lista include numai unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, dacă, de pildă, locuiești într-un sat arondat unei comune, trebuie să selectezi denumirea comunei, pentru că aceasta include cheltuielile pentru toate satele din care este compusă. 

Odată ce ai selectat localitatea, graficul va afișa automat, prezentat pe ani, cheltuielile totale efectuate de această localitate din bani publici. Dacă te interesează numai cheltuielile efectuate pentru un anumit domeniu, cum ar fi învățământul sau protecția mediului, îl poți selecta din lista intitulată „domeniu”. Dacă, în schimb, te interesează anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cele de personal sau cu proiecte din PNRR, le poți selecta din lista „tipuri de cheltuieli”. Dacă vrei să te reîntorci la valorile totale, selectează „all” din lista domeniului și lista tipurilor de cheltuieli. 

Cele două filtre pot fi folosite fie individual, pentru a afișa cheltuielile totale dintr-un anumit domeniu sau un anumit tip de cheltuială din toate domeniile, fie împreună, pentru a afișa oricare combinații dintre cele două. De exemplu, dacă selectezi domeniul „protecția mediului” din lista aferentă, iar din filtrul tipurilor de cheltuieli selectezi „bunuri și servicii”, graficul va afișa, prezentat pe ani, suma cheltuielilor efectuate de localitatea ta pentru bunuri și servicii achiziționate pentru domeniul protecției mediului. 

Dacă vrei să compari localitatea ta cu alta din județ, le poți afișa simultan, selectându-le din lista „localitate”.