județul Timiș, cheltuieli UAT-uri 2016-23

Această pagină este dedicată bugetelor din județul Timiș și prezintă modul în care au fost gestionate fondurile publice în perioada 2016-2023, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de localități din județ (municipii, orașe, comune). Pagina poate fi utilizată ca un instrument de decizie pentru cetățenii care vor să voteze informat la alegerile locale din 9 iunie. Graficele sunt interactive și vă permit să urmăriți cât de eficienți au fost aleșii locali în gestionarea banilor publici.  

Înapoi la datele naționale.

Pe unele dintre grafice, aveți o serie de filtre care vă permit să afișați, personalizat, datele financiare ale localității voastre. Acolo unde opțiunile de filtrare sunt vizibile, veți găsi o descriere a filtrelor sub titlul graficului. Filtrele disponibile includ: 

 • Domeniul pentru care doriți să vedeți cheltuielile autorităților locale. Acest filtru vă permite să selectați un domeniu specific (sau mai multe), cum ar fi învățământul, sănătatea, transporturile etc.; 
 • Tipurile de cheltuieli efectuate de administrația publică – vă permite să vedeți cheltuielile specifice pentru personal, bunuri și servicii, Fonduri Externe Nerambursabile etc.; 
 • Lista unităților administrativ-teritoriale: vă permite să selectați una sau mai multe (după caz) UAT-uri pentru care doriți să afișați datele financiare; 
 • Anul: poate fi selectat pentru a afișa textul corespunzător pentru anul respectiv. 

Aceste opțiuni de filtrare sunt concepute pentru a vă ajuta să faceți alegeri informate, oferindu-vă o imagine clară despre prioritățile și eficiența cheltuielilor publice din județul și localitatea voastră. 

Cum s-a descurcat Consiliul Județean Timiș în gestionarea fondurilor publice? 

Cheltuielile totale efectuate de Consiliul Județean (CJ) Timiș au crescut de la 443,13 milioane lei (în anul 2016) la 791,11 milioane lei în anul 2023. Aceste sume reprezintă, în medie, 0,13% din totalul cheltuielilor raportate anual în bugetul general consolidat. Raportat la populația rezidentă, CJ Timiș a cheltuit în perioada 2016-2020 între 676 lei și 777 lei per capita, iar în perioada 2020-2023 între 777 lei și 1.216 lei pe cap de locuitor. 

Comparativ cu județele vecine (Arad, Hunedoara, Caraș-Severin), Timiș are cele mai mari cheltuieli totale în 2016, iar în anul 2017 înregistrează cheltuieli mai mici decât CJ Arad (473,83 milioane lei). În 2018 și 2020, CJ Timiș are cheltuieli mai mari decât CJ Hunedoara și CJ Caraș-Severin. În 2019 și 2021-2023, CJ Timiș cheltuie mai mult decât CJ Caraș-Severin, dar mai puțin decât Consiliile celorlalte două județe vecine. Raportat la populația rezidentă, CJ Timiș înregistrează cele mai mici cheltuieli pe cap de locuitor, comparativ cu județele sale vecine. De pildă, în anul 2022, CJ Timiș a cheltuit 891 lei pe cap de locuitor, în timp ce CJ Arad cheltuia 1.952 lei per capita, iar CJ Caraș-Severin și CJ Hunedoara cheltuiau 1.693 lei per capita, respectiv 1.812 lei pe cap de locuitor. 

Consiliul Județean Timiș cheltuie anual cele mai mari sume de bani pentru domeniul asigurărilor și asistenței sociale, cu excepția anului 2023, când acest domeniu cade pe locul doi în topul priorităților bugetare. Aceste cheltuieli au crescut de la 167,68 milioane lei în anul 2016, când reprezentau aproape 38% din totalul cheltuielilor efectuate de CJ Timiș, la 168,93 milioane lei în 2023 (21,35% din cheltuielile totale). În 2023, pe primul loc se plasează cheltuielile pentru cultură, recreere și religie, în valoare totală de 189,21 milioane lei. Locul al doilea este ocupat, pe rând de: domeniul transporturilor în 2016 și 2020; domeniul culturii, recreerii și religiei în 2017-2019 și în 2022; de domeniul autorităților publice în anul 2021 și de domeniul asigurărilor și asistenței sociale în anul 2023. 

Împărțite pe tipuri de cheltuieli, fondurile publice gestionate de Consiliul Județean Timiș prioritizează cheltuielile de personal în 2017 și în perioada 2019-2022, pentru care se alocă până la 38,84% (anul 2019) din buget. În 2016 și 2018 pe primul loc se plasează cheltuielile cu transferuri între unități ale administrației publice, iar în anul 2023 locul întâi este ocupat de cheltuielile cu proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. 

Topul localităților din județul Timiș 

Localitățile din județul Timiș cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor sunt: 

 1. Secaș – 20.637 lei/ locuitor cheltuiți în 2019 
 1. Tomnatic – 11.517 lei/ locuitor cheltuiți în 2016 
 1. Secaș – 10.882 lei/ locuitor cheltuiți în 2020 

Localitățile cu cele mai mari venituri (raportat la populație): 

 1. Secaș – venituri de 20.775 lei/ cap de locuitor în anul 2019; 
 1. Bara – venituri de 11.852 lei/ cap de locuitor în 2023; 
 1. Tomnatic – venituri de 11.590 lei/ cap de locuitor în 2016. 

Localitățile cu cele mai mari cheltuieli per capita, efectuate din fonduri europene, sunt: 

 1. Ohaba Lunga – 4.994 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2019; 
 1. Secaș – 4.974 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2017; 
 1. Peciu Nou – 4.104 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2023 

Cum se descurcă fiecare localitate din județ cu gestionarea fondurilor publice? 

În această secțiune găsești o serie de grafice interactive, prin care poți vedea cum a gestionat fondurile publice fiecare administrație locală din județ. Mai întâi este nevoie să înțelegi cum poate fi folosit graficul. 

În graficul de mai jos poți căuta sau selecta direct din lista intitulată „Localitate” localitatea pentru care vrei să vizualizezi datele. Ai însă în vedere faptul că lista include numai unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, dacă, de pildă, locuiești într-un sat arondat unei comune, trebuie să selectezi denumirea comunei, pentru că aceasta include cheltuielile pentru toate satele din care este compusă. 

Odată ce ai selectat localitatea, graficul va afișa automat, prezentat pe ani, cheltuielile totale efectuate de această localitate din bani publici. Dacă te interesează numai cheltuielile efectuate pentru un anumit domeniu, cum ar fi învățământul sau protecția mediului, îl poți selecta din lista intitulată „domeniu”. Dacă, în schimb, te interesează anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cele de personal sau cu proiecte din PNRR, le poți selecta din lista „tipuri de cheltuieli”. Dacă vrei să te reîntorci la valorile totale, selectează „all” din lista domeniului și lista tipurilor de cheltuieli. 

Cele două filtre pot fi folosite fie individual, pentru a afișa cheltuielile totale dintr-un anumit domeniu sau un anumit tip de cheltuială din toate domeniile, fie împreună, pentru a afișa oricare combinații dintre cele două. De exemplu, dacă selectezi domeniul „protecția mediului” din lista aferentă, iar din filtrul tipurilor de cheltuieli selectezi „bunuri și servicii”, graficul va afișa, prezentat pe ani, suma cheltuielilor efectuate de localitatea ta pentru bunuri și servicii achiziționate pentru domeniul protecției mediului. 

Dacă vrei să compari localitatea ta cu alta din județ, le poți afișa simultan, selectându-le din lista „localitate”.