Educație civică în liceele non-teoretice

Motivație

Tinerii de acum sunt alegătorii de mâine. Un grup adesea fără acces la competențe civice chiar de bază este cel al tinerilor între 14 și 19 ani din învățământul profesional. O educație civică de calitate este un pas fundamental către o participare democratică activă și inclusivă. Vrem ca acești tineri să fie pregătiți pentru provocările vieții de adult precum încălzirea globală, inegalitatea economică sau derapajele de la valorile democratice.

Acest proiect se aliniază mai multor directive și politici europene, inclusiv recomandarea din 2020 a Consiliului European privind educația și formarea profesională, care subliniază că cetățenia activă și incluziunea socială sunt elemente de bază ale educației non-teoretice.

Obiective

Ne propunem să ridicăm nivelul civic al tinerilor din liceele non-teoretice din România, Croația și Germania. Vom face asta prin:

  • dezvoltarea cunoștințelor civice alte tinerilor și ONG-urilor care lucrează cu acești tineri
  • extinderea capacității lor de a face advocacy pentru îmbunătățirea educației civice din aceste forme de învățământ

Activități

  • o analiză comparativă a educației civice în 7 instituții de învățământ non-teoretic din UE
  • 3 studii de caz în țările vizate de proiect
  • 3 documente de poziție și advocacy
  • câte 2 mese rotunde cu părțile interesate, în fiecare din cele 3 țări
  • 3 prezentări informative pentru platforme civice din domeniu
  • o campanie de informare

FInanțare și parteneri

Proiectul beneficiază de un buget de 250.000 € prin programul Erasmus + și este implementat de asociația croată Gong. Suntem parteneri, alături de Culture Goes Europe Erfurt e.V. din Germania.

Calendar

decembrie 2023 – aprilie 2026