Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media

Hub regional multidisciplinar dedicat identificării, analizei
și combaterii dezinformărilor din România🇷🇴 și Bulgaria🇧🇬

10 mai 2023 – am lansat platforma BROD: brodhub.eu/ro

Ce este, mai exact, BROD? 

O comunitate transnațională de fact-checkers, experți în media literacy și în combaterea dezinformării, cercetători și furnizori de tehnologie și software, uniți de un obiectiv comun: înțelegerea și analiza fenomenului dezinformării. BROD facilitează colaborarea interdisciplinară și aduce împreună experți din cele două țări pentru a investiga mecanismele dezinformării: surse, rețele, vectori principali de răspândire, metode, potențiale victime și efectele dezinformării asupra societății.

Inițiat de 11 organizații din 5 țări, BROD este unul din cele 14 huburi naționale sau regionale ale European Digital Media Observatory (EDMO), observator independent creat în 2020 și finanțat de Uniunea Europeană, care lucrează pentru a identifica dezinformația, neutraliza sursele și pentru a minimiza impactul negativ.

Cui se adresează BROD?

BROD își propune să fie un hub educativ pentru două categorii de public. În primul rând, ne adresăm jurnaliștilor și educatorilor prin traininguri și materiale educaționale care să îi ajute să își întărească reziliența la dezinformare și să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele media. În al doilea rând, oferim sprijin celor către care este îndreptat cel mai des conținutul înșelător: adolescenți și tineri adulți, dar și persoane în vârstă din România și Bulgaria, adică cetățeni mai puțin obișnuiți cu pericolele din mediul online.

Ce face BROD în mod concret?

 • Pune la dispoziția cercetătorilor și a fact-checkerilor din România și Bulgaria o bază de date online cu verificări, demontări ale informațiilor înșelătoare, date publice de la autoritățile naționale, cercetări și materiale educaționale care să îi ajute în activitate. 
 • Produce și publică fact-checks în cele două țări din proiect, prin partenerii locali. Pentru România, se vor publica fact-checks create de AFP și Factual. 
 • Publică cercetări despre trenduri, narațiuni și campanii de dezinformare, precum și impactul dezinformării asupra populațiilor din România și Bulgaria. 
 • Organizează cursuri și traininguri în media literacy și fact-checking, dar va crea și alte materiale educaționale despre reziliență la dezinformare, abilități media și digitale. 
 • Susține jurnalismul independent, esențial pentru asigurarea transparenței instituțiilor și pentru dezbateri democratice incluzive. Jurnaliștii vor putea urma diferite traininguri despre fact-checking și vor putea face schimb de experiență în cadrul unor evenimente recurente.
 • Monitorizează implementarea și respectarea Codului de bune practici privind dezinformarea și va organiza evenimente și dezbateri privind politicile de combatere a dezinformării.

Ce rol are echipa Funky în proiect?

Funky Citizens participă la crearea de fact-checks pe teme de interes public pentru România, prin proiectul Factual. În plus, echipa coordonează activitățile legate de media literacy din cele două țări și contribuie cu cercetări proprii la baza de date BROD.


Mai multe informații despre BROD

MotivaȚie

Românii și bulgarii sunt populațiile cele mai susceptibile la conspirații și dezinformare din Europa Centrală și de Est, conform rapoartelor din 2020 și 2021 realizate de doi dintre membrii BROD, respectiv GLOBSEC și Vitosha Research. Aceleași rapoarte au constatat că dezinformarea anti-UE și anti-NATO este deosebit de răspândită în ambele țări. Narațiunile comune de dezinformare se concentrează în mod obișnuit pe un grup etnic minoritar, reprezentanți ai unei țări sau națiuni care sunt ideologic sau geografic îndepărtate sau pe un grup situat la polul opus al spectrului ideologic, social sau financiar al societății. Pe lângă asta, regiunea balcanică are un număr foarte mic de fact-checkers în comparație cu alte părți ale Europei. Situația este agravată de nivelul redus de acțiuni luate de platformele online pentru a reduce dezinformarea în limbile bulgară și română și pentru a furniza instrumente de analiză potrivite pentru acestea.

Obiective

 1. Crearea unui centru de cercetare român-bulgar a mediului digital
 2. Identificarea, analizarea și dezvăluirea campaniilor de dezinformare dăunătoare în Bulgaria, în România și la nivelul UE și măsurare impactului acestora asupra societății și democrației. Colaborarea cu autoritățile naționale pentru monitorizarea politicilor platformelor online și a ecosistemului media digital
 3. Comunicarea către publicul larg și colaborarea cu cetățenii, jurnaliștii, media, factorii de decizie politici, decidenții, ONG-uri și business-uri
 4. Sustenabilitate pe termen mediu și lung a observatorului și a rezultatelor sale: asigurarea sustenabilității activităților de fact-checking în Bulgaria și România, a unui program continuu de media literacy și a cooperării durabile cu autoritățile și reglementatorii naționali

Activități

 1. Cercetarea a cel puțin 12 campanii de dezinformare în cele două țări și implicarea în activități comune cu European Digital Media Observatory (EDMO).
 2. 700 de fact-checks create de membrii hub-ului și alte 400 generate de afiliați la nivel de regiune, pe multiple subiecte relevante în prezent.
 3. Analizarea impactului dezinformării asupra populației din România și Bulgaria, prin sondaje de opinie și focus grupuri, precum și monitorizarea sectorului media din cele două țări.
 4. Crearea unui dashboard și a unei baze de date publice pentru cercetători, jurnaliști și specialiști media, care să conțină: date factuale de la autorități publice, fact-checks din cele două țări, debunkuri; implementarea a 4 instrumente de analiză a dezinformării în limbile română și bulgară pentru platforma EDMO.
 5. Implementarea unei platforme publice în mai multe limbi, cu informații utile despre dezinformare, media literacy și fact-checks pentru publicul larg.
 6. Crearea de sesiuni de training de fact-checking și media literacy pentru 5 categorii de stakeholderi, desfășurarea a 5 campanii media și generarea a 40 de materiale de educație media.  
 7. Dezbatere și cooperare cu legislatori și autoritățile de reglementare prin 3 mese rotunde virtuale; colaborare cu instituții media independente și cu alte huburi EDMO.
 8. Monitorizarea implementării Code of Practice (CoP) și realizarea a 3 rapoarte de activitate, dar și realizarea de cercetări despre dezinformare la cerere.

Finanțare și parteneri

BROD este finanțat prin programul Europa Digitală al Uniunii Europene  și beneficiază de un buget total de EUR 1.498.393 din partea Uniunii Europene.

Parteneri:

 • GATE Institute (Bulgaria) – coordonator
 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – România
 • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) – România
 • XWIKI SOFTWARE – România
 • GLOBSEC – Slovacia
 • Agence France Presse (AFP)
 • Athens Technology Center – Grecia
 • Bulgarian National Television – Bulgaria
 • Vitosha Research EOOD – Bulgaria
 • Sirma AI EAD (ONTOTEXT) – Bulgaria
 • National Training Center – Bulgaria

Calendar

30 de luni, în perioada 1 decembrie 2022 – 31 mai 2025.

Conținutul acestui website este responsabilitatea Funky Citizens și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene.