Digital Activism Program

Acțiuni colective de mobilizare a societății civile împotriva dezinformării în Europa Centrală și de Est

Ce este Digital Activism Program?

O inițiativă regională ce își propune să crească reziliența la dezinformare a societății civile, prin cercetare și insight-uri noi, prin creșterea capacității organizaționale a ONG-urilor și prin colaborarea cu alte organizații care se confruntă cu același fenomen. Proiectul actual este parte dintr-un program mai larg inițiat de TechSoup Global Network, o rețea internațională de sprijin pentru organizații ale societății civile. Este implementat de TechSoup Europe, împreună cu Funky Citizens și alți parteneri locali.

Misiunea proiectului este să creeze o rețea puternică de organizații non-guvernamentale și de reprezentanți ai societății civile echipați cu tehnologia, instrumentele, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a recunoaște și pentru a combate pericolele dezinformării în țările participante: România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Cehia, Macedonia de Nord, Kosovo, Estonia, Letonia și Lituania. 

Cui se adresează programul?

Prin acest proiect, oferim suport organizațiilor și reprezentanților societății civile din linia întâi a luptei contra dezinformării. Pe de o parte, lucrăm cu organizații și persoane a căror muncă este afectată în mod direct de campanii de dezinformare: jurnaliști și oameni de media, fact-checkeri, educatori, profesioniști din domeniul sănătății sau din organizații care luptă pentru drepturile omului. Pe de altă parte, sprijinim și organizații care deservesc comunități vulnerabile, atacate frecvent de campanii de dezinformare: migranți și refugiați, minorități, comunități LGBTQI+  sau alte grupuri.

Ce activități concrete sunt incluse în Digital Activism Program?

 • Cercetări asupra fenomenului dezinformării la nivelul țărilor și a regiunilor implicate în proiect, pentru a identifica potențiale pericole și nevoi urgente ale societății civile.
 • Susținerea societății civile prin kituri de combatere a dezinformării, incluzând informații, metodologii, instrumente și tehnologii utile.
 • Organizarea de workshopuri interactive de combatere a dezinformării pentru publicurile țintă din țările participante la proiect.
 • Crearea unui accelerator de creștere a capacității organizaționale și a rezilienței la dezinformare pentru ONG-uri din țările participante, prin care acestea vor primi traininguri și workshopuri specializate, consultații individuale și acces la tehnologii care să le facă munca mai ușoară și mai sigură.
 • Organizarea unei rețele regionale de combatere a dezinformării, compusă din reprezentanți ai societății civile din sectoare diverse, care să faciliteze acțiuni comune de învățare și de schimb de experiență, de identificare și neutralizare a dezinformării.
 • Facilitarea de acțiuni colective sau de acțiuni locale concrete de combatere a dezinformării în general și a propagandei privind invazia Ucrainei, în special.
 • Desfășurarea unui eveniment regional concentrat pe problema dezinformării în Europa Centrală și de Est.

Rolul Funky Citizens în program

Funky Citizens este partenerul local pentru toate activitățile de proiect care vizează sau sunt desfășurate în regiunea Mării Negre, respectiv România, Republica Moldova și Bulgaria. Pe scurt, echipa Funky e implicată în toate etapele proiectului și e responsabilă de aproape tot ce se întâmplă în plan local, de la cercetările asupra fenomenului dezinformării la nivel de țară și regiune și până la organizarea de evenimente locale și regionale, workshopuri, traininguri și acțiuni locale/colective care implică organizațiile din regiunea Mării Negre.

Mai multe informații despre Digital Activism Program

MOTIVAȚIE

În ultimii ani, efectele dezinformării au devenit din ce în ce mai vizibile și online, și în lumea reală. Dezinformarea slăbește democrația, polarizează societatea, manipulează alegeri și creează un climat de suspiciune și lipsă de încredere în societate. Deși există o multitudine de inițiative de contracarare a dezinformării, tacticile actuale se concentrează mai mult pe acțiunile jurnaliștilor și a fact-checkerilor. Acestea ignoră, de obicei, societatea civilă mai largă, care poate produce schimbări vizibile la nivel societal.

OBIECTIVE

 1. Facilitarea acțiunilor de combatere a dezinformării ce vizează grupurilor de persoane vulnerabile, prin crearea unei rețele de reprezentanți ai societății civile capabili de a identifica dezinformări pe teme actuale.
 2. Creșterea rezilienței și capacității de reacție la dezinformare a organizațiilor care lucrează cu grupuri vulnerabile; crearea unei comunități care să lupte constant împotriva dezinformării.
 3. Organizarea de acțiuni concrete pe termen mediu și lung de combatere a dezinformării, incluzând dezinformări legate de invazia din Ucraina.
 4. Dezvoltarea unei rețele de suport sustenabile care va continua să împărtășească informații și să reacționeze la campanii emergente de dezinformare.

ACTIVITĂȚI

 1. Producerea unui număr de 12 rapoarte de țară și 4 rapoarte regionale despre dezinformare: pericole, surse, trenduri și actualizări trimestriale, pentru o vedere de ansamblu asupra amplorii fenomenului.
 2. Crearea unor strategii de mărire a capacității organizaționale pentru 60 de organizații neguvernamentale.
 3. Organizarea a cel puțin 1-3 workshopuri practice și interactive pe țară/regiune, pentru a crește nivelul de conștientizare a pericolelor dezinformării și pentru a inspira acțiuni concrete de combatere.
 4. Organizarea a 6 evenimente naționale sau regionale de prezentare a acceleratorului de creștere a capacității organizaționale pentru ONG-uri.
 5. Organizarea unei serii de evenimente locale sau regionale pentru reprezentanți ai societății civile a căror muncă este afectată de dezinformare, cu sesiuni dedicate recunoașterii dezinformării și combaterii acesteia.
 6. Implementarea a 96 de traininguri dedicate unui număr de 60 de ONG-uri cu scopul de a le ajuta să-și mărească reziliența la amenințările campaniilor de dezinformare.
 7. Oferirea de 2.160 de ore de consultări individuale cu diferiți experți și mentori pentru 60 de ONG-uri care să își crească capacitatea de a comunica pe teme sensibile.
 8. 60 de ONG-uri susținute să acceseze diferite instrumente și tehnologii care să le ajute să-și eficientizeze procesele interne, comunicarea externă și abilitățile de recunoaștere a dezinformării.
 9. Minim 8 acțiuni colective de combatere a dezinformării, facilitate de rețeaua de organizații implicate în proiect, finanțate inclusiv prin minigranturi.
 10. Minim 8 întâlniri de follow-up ale reprezentanților locali ai societății civile, pentru a evalua alte potențiale pericole și pentru schimb de informații și învățare.
 11. Facilitarea unui număr de aprox. 72 de acțiuni locale de combatere a dezinformării care să ofere sprijin unor comunități locale vulnerabile și organizarea unui eveniment care să prezinte acțiunile cu cele mai bune rezultate.
 12. Organizarea a 2 evenimente regionale pe subiectul dezinformării, incluzând teme legate de invazia din Ucraina.
 13. Lansarea a minim 3 campanii sau acțiuni colective care să adreseze problema dezinformării și a propagandei pe tema invaziei din Ucraina. 
 14. Crearea de conținut informativ pentru organizații care se confruntă sau care luptă împotriva dezinformării. Susținerea unei comunități internaționale de învățare, de promovare a luptei împotriva dezinformării și de schimb de experiență pentru 100 de reprezentanți ai societății civile.

FINANȚARE ȘI PARTENERI

Activitățile coordonate de Funky Citizens în România, Bulgaria și Republica Moldova sunt finanțate printr-un grant de ​​253.543 de dolari oferit de Departamentul de Stat al SUA și susținute financiar printr-un buget de 390.000 de dolari de către Google.org.

Parteneri:

CALENDAR

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, între 1 octombrie 2022 și 30 septembrie 2024.

Cu finanțare de la

Cu finanțare de la


Program coordonat de

Platforma programului

Organizații partenere