Scrisoare deschisă pentru Viorica Dăncilă, premier desemnat al României

Stimată doamnă Viorica Dăncilă,

În primul rând, dorim să vă felicităm pentru nominalizarea ca premier desemnat.

Acum un secol, Regina Maria scria: „dacă aş fi fost bărbat, să am drepturile bărbatului şi spiritul pe care îl am în corpul meu de femeie.” În 2018, astfel de dorințe ar trebui să fie istorie, iar drepturile bărbatului ar trebui să fie exact aceleași ca cele ale femeii, adică drepturile omului. Pare simplu, însă, din păcate, în România, inegalitatea de gen se simte în multe dintre aspectele vieții femeilor.

Având în vedere că sunteți membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Parlamentul European, dar și președinta Organizației de Femei din Partidul Social Democrat în România, ne-am uitat cu atenție pe activitatea dumneavoastră și am remarcat o serie de inițiative ce vă definesc profilul european și pe care le-ați putea îndeplini cu succes în România europeană, din poziția pentru care ați fost nominalizată.

 

Am apreciat însă în mod deosebit faptul că, în prima dumneavoastră declarație, ați afirmat că această poziție vă onorează și vă responsabilizează. Și noi credem că este o onoare să fiți prima femeie desemnată premier în România. Apreciem că simțiți responsabilitatea care vine la pachet cu acest statut. Niciodată o altă femeie din România nu va mai fi „prima” desemnată pentru această poziție. Acest statut vă va aparține pentru totdeauna.

 

Ni s-a părut interesant și faptul că actualul premier interimar, Mihai Fifor, ca și alți colegi de-ai dumneavoastră, au apreciat că aveți „un profil european incontestabil”. Într-adevăr, în aceste vremuri tulburi, apartenența la valorile europene și munca în direcția unei Românii europene sunt de apreciat și de susținut. Dacă profilul dumneavoastră european este măsura viziunii politice pentru România, atunci credem că există totuși motive de speranță.

 

Având în vedere aceste două elemente – de prima femeie premier desemnat din istoria României și profilul dumneavoastră european – credem că aveți o responsabilitate uriașă în aceste zile care vor duce la pregătirea cabinetului și programului de guvernare cu care veți merge în fața Parlamentului pentru votul de încredere. Și dacă tot ce contează este faptul că sunteți femeie și experiența europeană, vă deranjăm cu niște solicitări.

 

Trăim în țara unde una din patru femei a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său, în care, din 500.000 femei agresate anual, doar 15.000 depun plângere. Sau în țara în care femeile din zonele rurale nu au șanse pentru a-și asigura independența financiară, cum spuneați chiar dumneavoastră în conferința „Solidaritatea între femei” de la Bruxelles. Și, la fel de trist și simbolic, trăim în țara în care anumiți parlamentari bărbați își jignesc public colegele trecând de la aluzii sexuale la agresiuni verbale explicite.  

 

Spuneați acum aproape un an, chiar pe 8 martie 2017, că „împotriva discriminării de gen avem nevoie de soluții de ordin economic și social, dar și de educarea societății pentru apărarea și promovarea drepturilor femeii.” Ne bucurăm că sunteți acum în poziția de a pune în aplicare această viziune prin măsuri concrete.

 

Doamnă premier desemnat,

 

Noi nu ne-am remarcat ca o organizație feministă și ne preocupă niște domenii care par să devină un moft în România (bună guvernare, stat de drept). Dar credem că problemele femeilor din România sunt esențiale pentru a avea o societate funcțională. Și mai credem și că aceste probleme sunt atât de grave încât a le adresa nu înseamnă neapărat feminism, ci normalitate. Inspirate de activitatea dumneavoastră din Parlamentul European, vă înaintăm următoarele solicitări concrete pe care vă rugăm să le luați în calcul în conturarea programului de guvernare și a componenței cabinetului care va reflecta profilul dumneavoastră european:

 

  1. Cote egale de bărbați și femei în poziții de miniștri și secretari de stat
  2. Asumarea în programul de guvernare a unor teme esențiale pentru femeile din România
  3. Promovarea unui dialog cu Parlamentul României pentru un climat de respect față de femei

 

Le vom lua pe rând, pentru a vă arăta că toate aceste teme sunt în linie cu atribuțiile și rolul unui prim-ministru.

 

  1. Cote egale de bărbați și femei în poziții de miniștri și secretari de stat

 

În precedentul cabinet, condus de domnul Tudose, din 28 de miniștri (inclusiv premierul și cei doi miniștri delegați), doar 5 erau femei, adică 17%. La nivel de secretari de stat, lucrurile stăteau un pic mai bine, adică din cei 87 de secretari de stat din cadrul ministerelor, 26 erau femei. Aceasta în condițiile în care, conform Institutului Național de Statistică, femeile reprezintă peste 51% din populația României.

 

Vă amintim, în acest sens, că ați votat, alături de alți colegi din PE, Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (2017/2008(INI)). În această Rezoluție sunt trecute aspecte extrem de importante, cum ar fi acelea că Parlamentul European:

 

28. consideră că în sectorul public cotele de gen pot fi necesare atunci când instituțiile publice nu își îndeplinesc responsabilitatea de a asigura o reprezentare echitabilă și, prin urmare, ar putea îmbunătăți legitimitatea democratică a instituțiilor decizionale;

29. constată că folosirea cotelor de gen și a listelor cu alternanță bărbat/femeie în procesul decizional politic s-a dovedit instrumentul cel mai eficient pentru abordarea discriminării și a dezechilibrelor de putere între femei și bărbați și pentru îmbunătățirea reprezentării democratice în organismele de luare a deciziilor politice;

 

Din poziția de premier desemnat aveți posibilitatea să faceți aceste deziderate o realitate și din România un exemplu. Vă solicităm, așadar, ca pentru funcțiile politice (miniștri și secretari de stat), să solicitați un echilibru de gen, iar România să aibă pentru prima dată un număr egal de femei și de bărbați în conducerea executivului.

 

  1. Asumarea în programul de guvernare a unor teme esențiale pentru femeile din România

 

In precedentul Program de guvernare, tema egalității de gen era adresată într-un paragraf sec, fără măsuri concrete:

 

„Egalitatea de gen reprezintă un domeniu prioritar în modelul social pe care îl propunem. Intenționăm să promovăm energic întregul set de prevederi antidiscriminare, pentru a crește eficiența lor. Avem în vedere atingerea acestui obiectiv inclusiv prin parteneriate cu organizațiile nonguvernamentale specializate. România va da un semnal ferm privind determinarea sa de a lupta cu fenomenul violenței împotriva femeilor.”

 

Din păcate însă, în anul ce a trecut foarte puține (spre deloc) măsuri au mers în direcția rezolvării acestei probleme stringente pentru societatea românească. Credem însă că acum aveți posibilitatea ca, pe baza bogatei experiențe din Parlamentul European, să vă asumați prin Programul de guvernare măsuri cu adevărat concrete pentru rezolvarea problemelor femeilor din România.

 

Vă exemplificăm în acest sens câteva dintre inițiativele votate sau intervențiile avute în cadrul Parlamentului European pe care le-ați putea prioritiza în mandatul dumneavoastră:

 

Rezoluţia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 referitoare la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană care prevede elemente precum:

 

22. solicită statelor membre să elaboreze programe concrete pentru ca fetele și tinerele de etnie romă să urmeze școala primară, secundară și învățământul superior și, de asemenea, să adopte măsuri speciale pentru mamele adolescente și pentru fetele care abandonează timpuriu școala, în special pentru a încuraja o educație fără întreruperi, și să ofere formare la locul de muncă; solicită, totodată, statelor membre și Comisiei să ia în considerare aceste măsuri în cadrul coordonării și evaluării strategiilor naționale de integrare a romilor;

 

30. solicită includerea educației sexuale și relaționale în programele școlare, pentru a capacita fetele prin cunoașterea și controlul asupra propriului corp și, în același timp, solicită ca toate celelalte discipline școlare să fie coerente cu aceste principii;

 

31. invită Comisia să combată discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen în instituțiile de învățământ; îndeamnă Comisia să susțină includerea în programele școlare a unor informații obiective privind chestiunile legate de persoanele LGBTI; solicită insistent Comisiei să faciliteze schimbul de experiență între statele membre în privința combaterii intimidărilor și hărțuirilor cu caracter homofob și transfob;

 

Intervenția din 11 septembrie 2017 în dezbaterea pe marginea EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence:

 

„Având în vedere impactul semnificativ al violenței împotriva femeilor, este regretabil că factorii de decizie și practicienii din multe state membre ale UE trebuie să se confrunte în continuare cu o lipsă de date cuprinzătoare privind amploarea și natura acestei probleme.

 

Prin urmare, sunt necesare măsuri de combatere și de prevenire a violenței împotriva femeilor atât la nivelul UE, cât și la nivel național, care să fie cuprinse într-o strategie globală a UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței de gen cu un plan cuprinzător de combatere a tuturor formelor de inegalitate de gen, integrând toate eforturile UE de eradicare a violenței împotriva femeilor, dar și o colectare mai bună de date la nivelul UE în acest sens.

 

Consider că o mai bună înțelegere a fenomenului va ajuta la prevenirea și abordarea lui și, de aceea, cred că statele membre trebuie încurajate să aplice politici care urmăresc construirea unor societăți lipsite de orice fel de violență și să folosească Convenția de la Istanbul, să promoveze bugetarea de gen ca instrument de prevenire și combatere a violenței de gen în domeniile de politici naționale și europene relevante.”

 

  1. Promovarea unui dialog robust cu Parlamentul României pentru un climat de respect

 

Parlamentul României (și nu numai) a devenit, din păcate, spațiul unor agresiuni verbale la adresa femeilor care depășesc limitele decenței și au o tentă de discriminare împotriva femeilor. Fără a insista pe reproducerea limbajului utilizat în Parlamentul României, credem că ar fi indicată deschiderea unui dialog cu colegii dumneavoastră în acest sens, în linie cu Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE. Această rezoluție, votată și de dumneavoastră,

 

„invită statele membre să examineze situația hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în parlamentele naționale, să ia măsuri active pentru a le combate și să instituie o politică de respect și demnitate la locul de muncă pentru membrii aleși și membrii personalului, precum și să asigure în mod corespunzător respectarea acesteia; solicită monitorizarea aplicării acestei politici”.

 

Aceasta aduce și un argument foarte puternic:

 

„întrucât, în viața politică, femeile sunt disproporționat supuse violenței și hărțuirii; întrucât violența împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a obligației de a garanta o participare liberă a femeilor la reprezentarea politică”.

 

Credem că puteți avea un rol foarte important în a avea un dialog onest pentru promovarea unei mai mari decențe în legislativul național și vă invităm să împărtășiți parlamentarilor români din experiența și bunele practici întâlnite în Parlamentul European.

 

Stimată doamnă Viorica Dăncilă,

Am fi vrut să vă scriem în aceste rânduri despre faptul că economia României se clatină ca urmare a revoluției fiscale și a altor măsuri fiscal-bugetare promovate de colegii dumneavoastră. Sau despre faptul că această țară se sufocă și nu va mai putea crește din cauza lipsei de infrastructură, iar în 2017 au fost deschiși circulației 0 km noi de autostradă sau de drum de mare viteză. Am fi putut să vă scriem că se moare cu zile în spitalele din România și că doar în acest domeniu nu există discriminare – mor și copii, și bătrâni, și oameni în floarea vârstei. Ne-ar fi plăcut să vă invităm și la o vizită la unul dintre oficiile ANAF, să vedeți cum stau cetățenii la coadă pentru a completa deja celebrul formular 600. Sau într-un supermarket în care oamenii simpli se miră în fața prețurilor care elimină creșterile de venituri de pe hârtie. Suntem conștiente că problemele României nu se vor rezolva peste noapte și nu știm câte dintre ele vă preocupă cu adevărat. Știm doar că, pe plan național, susțineți legile justiției în sensul dorit de coaliția care v-a propus. Însă considerăm că viziunea progresistă pe care ați avut-o în Parlamentul European la nivel de discurs este o șansă (a câta oare?) și am fi fericite să se reflecte în măsuri concrete pentru schimbarea în bine pe care o așteptăm în România.

 

În încheierea acestei scrisori, vă asigurăm că pentru promovarea acestor teme veți avea sprijinul nostru.

 

Cu deosebită considerație,

Organizația de Femei a Funky Citizens


Dacă doriți să vă alăturați demersului nostru, sunteți de acord cu temele abordate și vreți să semnați scrisoarea, vă rugăm să lăsați un comentariu și vom actualiza această scrisoare cu semnătura dvs. 

Comments (9)

Da, sunt de acord, semnez și eu! Sper ca această scrisoare să fie citită și luată la cunoștință așa cum se cuvine.

Mihaela Chitila

Da, sunt de acord cu aceasta scrisoare, o semnez si eu si ma alatur demersului vostru.

Cristiana Tăutu

Aplaud şi semnez

De acord!

Roxana Marinescu

Sustin demersul, semnez scrisoarea.

ma alatur si eu acestui demers

Ghiorghe Nicolae

De acord!

Da, sunt de acord, semnez 🙂

Nu sunt de acord cu prima recomandare din cele 3.

„În precedentul cabinet, din 28 de miniștri , doar 5 erau femei, adică 17%. La nivel de secretari de stat, din cei 87 de secretari de stat din cadrul ministerelor, 26 erau femei. Aceasta în condițiile în care femeile reprezintă peste 51% din populația României.”
„Vă solicităm, așadar, ca pentru funcțiile politice (miniștri și secretari de stat), să solicitați un echilibru de gen, iar România să aibă pentru prima dată un număr egal de femei și de bărbați în conducerea executivului.”

Sunt de acord cu premisa că procentul femeilor din plaja de opțiuni pentru posturile din guvern ar trebui să se reflecte în procentul femeilor din alcătuirea guvernului. În schimb, ipoteza sugerată de această scrisoare, cum că ar exista discriminare de gen în alcătuirea guvernului, deoarece femeile nu reprezintă același procent din guvern ca din populația României, este greșită. Motivul este simplu, membrii guvernului nu sunt aleși din întreaga populație ci dintre politicieni. Așadar este de așteptat ca numărul femeilor din guvern să fie corelat cu numărul femeilor din politică.

Bineînteles că ar fi ideal să existe mai multe femei în politică, dar nu cred că impunerea unor cote de gen este măsura cea mai bună. Din punctul meu de vedere această măsură este discriminatorie atât față de bărbați cât și de femei. De ce să existe un număr egal ? De ce să nu fie posibil ca în guvern să fie mai multe femei decât bărbați ? Oricând genul este un factor principal în luarea unei decizii, acea decizie va fi discriminatorie, indiferent dacă scopul este unul nobil.

Consider că soluția adevărată este de a încuraja femeile să intre în politică în număr mult mai mare, și cu siguranță atunci procentul femeilor din guvern va crește natural, fără cote artificiale.

Leave a comment