Solicităm dezbatere publică pe proiectul de buget al Municipiului București

În spiritul tradiției noastre de a realiza analize pe bugetul Municipiului București, al transparenței și a guvernanței deschise, orientate spre cetățean, am înaintat săptămâna aceasta următoarea solicitare către Primăria Municipiului București:

Domnule Primar General,

Asociația Funky Citizens își manifestă prin prezenta solicitare interesul față de procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al Municipiului București pe anul 2023. De-a lungul timpului, ne-am făcut cunoscută poziția cu privire la administrație publică deschisă și transparentă, care să mizeze pe implicarea cetățenilor și care să demonstreze constant responsabilitatea față de comunitate. Considerăm că Primăria Municipiului București aderă la aceleași principii, de unde și inițiativa de a solicita organizarea de evenimente publice, deschise cetățenilor și societății civile, pentru a dezbate proiecte cu impact asupra comunității.

Proiectul de buget al Municipiului București a fost publicat pe site-ul PMB și cetățenii au posibilitatea de a trimite sesizările, observațiile și punctele de vedere până la data de 27 ianuarie 2023 la adresa de corespondență electronică dedicată, însă credem că este necesară organizarea unei dezbateri publice pe acest subiect. Ţinând cont de faptul că bugetul este fundamental pentru funcționarea orașului nostru, găsim extrem de important ca un proces cât mai amplu de deliberare, cu concursul a cât mai mulți factori sociali, să aibă loc.

Având în vedere cele expuse anterior, în temeiul articolului 8 b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale privind obligativitatea dezbaterii publice a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia, dar și în baza art. 39 (3) al aceleiași legi („locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia”), precum și în temeiul art. 7 alin. 9 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, solicităm organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de buget al Municipiului București pentru anul 2023.

Considerăm că accesibilitatea este o prioritate, astfel credem că un eveniment de acest tip ar trebui organizat în format hibrid, ceea ce permite participarea fizică, dar și online, a celor interesați.

Vă rugăm așadar să comunicați public data, locul și ora la care urmează a fi organizată dezbaterea, împreună cu detaliile pentru participarea online.

Leave a comment