Modificarea legii ONG-urilor

Miercuri, 12 aprilie, participăm la o discuție vizavi de oportunitatea modificării legii ONG-urilor. Ne-am pregătit cu acest document de poziție, pe care l-am și trimis către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Social. Redăm mai jos conținutul acestuia

Pre-consultări cu privire la oportunitatea modificării OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații

 1. Asociația Funky Citizens participă la aceste pre-consultări (în sensul că ele sunt organizate înaintea calendarului minimal prevăzut de lege, dincolo de condițiile din Legea 52/2003) pentru a exprima poziția asociației cu privire la oportunitatea modificării cadrului legal privind asociațiile și fundațiile din România.
 2. În ultimii ani, au existat discuții cu privire la anumite probleme de ordin administrativ sau procedural cu impact asupra organizării sectorului asociativ. Scopul acestor discuții a fost de a facilita manifestarea dreptului constituțional la asociere. De asemenea, au apărut persoane juridice de tip hibrid care au atât caracteristici ale organizațiilor for-profit cât și non-profit.
 3. Poziția Asociației Funky Citizens este că nu e oportună acum modificarea OG 26. Vedem mai curând oportună o discuție largă privind politica publică prin care statul român oferă un cadru predictibil de înregistrare, funcționare și desființare pentru toate persoanele juridice de drept privat (fie ele companii sau alte tipuri de entități for profit, fie organizații neguvernamentale non profit).

 

Discuții privind oportunitatea modificărilor legislative

 1. Nu avem cunoștință de nicio problemă arzătoare, care să limiteze în mod sever exercitarea dreptului la asociere, deși procedurile judiciare de înființare a persoanelor juridice pot fi văzute drept greoaie sau costisitoare. În același timp, apariția unor noi tipuri de activități care sunt la granița dintre sectorul for-profit și cel non-profit (i.e. fundațiile corporatiste sau întreprinderile sociale) indică din ce în ce mai mult nevoia unei abordări unitare și predictibile în ceea ce privește, de exemplu, înființarea unei persoane juridice.
 2. În condițiile unor schimbări și provocări noi, generate de modalitatea în care organizațiile își manifestă rolul în societate, considerăm că nu este oportună o „peticire” a reglementărilor care soluționează problemele cu care se pot confrunta aceste entități în relația lor cu instituțiile statului, ci mai curând o politică ce asigură coerență, predictibilitate și transparență în acest domeniu.

 

Propunere de abordare a politicii publice privind persoanele juridice din România

 1. Asociația Funky Citizens consideră că statul român, prin MCPDS ori MJ ori altă entitate din administrația publică centrală, ar trebui să clarifice regimul general aplicabil procedurilor de înființare și desființare a persoanelor juridice de drept privat, indiferent dacă acestea sunt for-profit sau non-profit. Astfel, considerăm necesară o politică publică unitară, care să ofere predictibilitate unui cetățean, atunci când/dacă decide să își aducă aportul la societate prin intermediul unei persoane juridice – în cazul societăților comerciale, generând dezvoltare economică și socială; în cazul organizațiilor neguvernamentale, generând dezvoltare socială și democratică.
 2. Sarcina administrativă/birocratică privind actele necesare la înființarea/desființarea persoanelor juridice de drept privat trebuie să fie similar/echitabil distribuită pentru inițiatori. Indicatori de tipul „Doing Business” ai Băncii Mondiale ar trebui utilizați pentru a elabora proceduri cât mai ușor de înțeles de către cetățeni și cât mai ușor de operat de către funcționarii statului. Aceasta presupune proceduri care îi indică cetățeanului: documentație de înființare strict necesare, fără supra-birocratizare; costuri de înființare unitare; timpi predictibili și rezonabili de soluționare.
 3. Procedurile administrative sunt preferabile celor judiciare, pentru că:
  • Reduc sarcina birocratică de pe umerii cetățeanului obișnuit și simplifică evidențele statului (MFP/ANAF sau MJ/ONRC)
  • Degrevează instanțele judecătorești de o parte din numărul dosarelor aflate pe rol (analiză, 2014)
  • Permit transpunerea rapidă a legislației europene privind „beneficial ownership,” construind pe modelul existent la ONRC, îmbunătățindu-l și deschizându-l în spiritul transparenței și guvernării deschise.
 1. Regimul fiscal al persoanei juridice de drept privat trebuie să fie predictibil și stabil. Distincțiile privind regimul de impozitare și activitățile permise în mod corelativ, pentru entitățile non-profit vs entitățile for-profit, ar trebui reglementate unitar și echitabil, exprimând cât se poate de clar politica statului român (similar, în SUA, celebrul §501). Datele privind evoluția acestora ar trebui publicate în mod transparent și în format deschis.

Desigur, toate discuțiile pe marginea unei astfel de politici publice ar trebui conduse în deplinul spirit al transparenței, identificând problemele cu care se confruntă cetățenii și societatea, analizând impactul unor propuneri și, mai ales, în consultare cu toți actorii interesați. Funky Citizens își arată deschiderea de a participa și contribui la o astfel de dezbatere.

 

Leave a comment