Scrisoare Deschisă către Președintele României

Împreună cu alte 111 organizații neguvernamentale din toate colțurile României, care activează în toate domeniile (precum protecția mediului, drepturile omului, protecție socială, implicare civică și comunitară, drepturile minorităților sexuale, drepturile persoanelor cu dizabilități, educație, sport etc.) îi cerem președintelui Klaus Iohannis să nu promulge o lege care ar încălca cel puțin 4 articole din Constituție.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum şi pentru completarea art.64 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată de parlament la finalul anului 2022 contrazice vădit următoarele texte constituționale:

● At. 21 din Constituție, privind dreptul de acces la instanță al intervenienților
● Art. 30 din Constituție, privitor la libertatea de exprimare
● Art. 40 din Constituție, referitor la dreptul de asociere
● Art. 148 din Constituție ce consacră principiul priorității dreptului Uniunii Europene

Proiectul de lege instituie de asemenea o premieră periculoasă în dreptul românesc: prezumția de rea-credință cu privire la toate organizațiile neguvernamentale.

În scrisoarea deschisă adresată președintelui, arătăm modurile în care această lege încalcă drepturile constituționale privind liberul acces la justiție, la libertatea de exprimare și la asociere.

Leave a comment