Recap – proiectele de lege care pot afecta activitatea ONG

Facem o scurtă recapitulare a celor două inițiative legislative care amenință activitatea organizațiilor non-guvernamentale:

  • PLx 317/2022 care, printre altele, restrânge termenul în care asociațiile pot ataca în instanță autorizații de construire și documente de planificare urbană

  • L857/2022 care, printre altele, introduce răspunderea patrimonială a membrilor consiliului director al unei asociații pentru orice prejudiciu cauzat terților, dacă o acțiune în instanță a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă,

Detaliem, în documentul de mai jos, în engleză, care este statusul acestor inițiative în circuitul legislativ și explicăm, punctual, problemele pe care le ridică pentru activitatea ONG-urilor.

Related Posts

Comments (1)

Este important ca aceste proiecte de lege să fie evaluate cu atenție, pentru a asigura că nu restricționează libertatea de exprimare și acțiune a ONG-urilor, sau nu le limitează capacitatea de a-și îndeplini misiunea și de a susține cauzele pe care le reprezintă.

Leave a comment