Scurt/2: ce implică starea de urgență și de ce e important să existe și transparență

Ca urmare a publicării decretului prezidențial pentru instituirea stării de urgență, cerem insistent ca toate măsurile luate în acest condiții să fie publice și extrem de transparente.

Înțelegem pericolul grav în care ne aflăm ca urmare a crizei de sănătate publică determinate de COVID-19, însă orice măsuri luate în această perioadă trebuie să țină cont fix de ceea ce subliniază și preambulul decretului:

„restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit”.

Unele măsuri prevăzute pun riscuri mari de opacitate cu privire la măsurile luate de autorități în această perioadă. Acestea sunt măsuri care pot oferi ceva mai mult spațiu autorităților pentru a-și face bine treaba, însă pot duce și la abuzuri. De exemplu:

  • faptul că pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează
  • rolul mare dat Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații de obliga furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire
  • autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod  direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii (și mai ales faptul că în sistemul sanitar se pot depăși prețurile maximale pentru medicamente sau că se pot face achiziții directe)

Pentru a fi dincolo de orice dubiu și pentru a contribui la încrederea cetățenilor că aceste măsuri sunt menite strict pentru a gestiona pandemia, solicităm autorităților:

  1. Să publice proactiv, din oficiu, toate informațiile privind achizițiile publice realizate, inclusiv prețul, cantitatea, autoritatea contractantă. Mai ales având în vedere faptul că vor fi achiziții directe realizate inclusiv de către unitățile spitalicești, vă solicităm ca fiecare instituție să publice pe site-ul propriu toate cumpărările directe (în secțiunea dedicată achizițiilor)
  2. Să publice din oficiu toate hotărârile luate, mai ales în aplicarea măsurilor graduale venite în cadrul acestui decret. Acestea trebuie însoțite de documentele aferente, în detaliu. De exemplu, rectificările bugetare, realocările financiare, ori achizițiile realizate în regim centralizat trebuie făcute publice
  3. Să își aducă aminte de faptul că avertizorii de integritate sunt esențiali pentru o democrație fundamentală, dar și că România are o legislație în domeniu (Legea 571/2004); mai ales în aceste momente autoritățile trebuie să se asigure că cei care reclamă abuzuri sau lipsuri nu suferă consecințe pentru curajul de a expune problemele existente câtă vreme ele sunt făcute în interes public. Dacă nu „avem de toate”, trebuie să știm! Și curajul medicilor de a expune adevărul nu trebuie pedepsit. 

Este esențial ca autoritățile să ia măsuri proporționale cu capacitatea instituțiilor de a respecta drepturi și libertăți fundamentale. Jurnalismul independent, avertizorii de integritate, dar și publicarea și comunicarea informațiilor din oficiu sunt esențial pentru eforturile de a contracara COVID-10. Măsurile luate trebuie să respecte libertatea de exprimare și accesul la informații, iar combaterea informațiilor false nu trebuie să devină o sperietoare. Transparența în comunicare va face mult mai mult bine decât niște evaluări discutabile pentru care nu există proceduri, istoric sau bune practici internaționale.  

Este esențial și ca autoritățile să înțeleagă faptul că singura modalitate prin care vor obține acceptul celei mari părți din populație și conformarea voluntară în momente atât de sensibile este să fie dincolo de orice dubiu faptul că măsurile sunt menite a gestiona o situație de urgență. Pentru aceasta, transparența în urgență este absolut esențială. Aveți responsabilitatea să comunicați transparent și complet!

Related Posts

Comments (1)

[…] explicat în detaliu ce înseamnă starea de urgență și ce drepturi pot fi restrânse în această perioadă, iar la rândul nostru am decretat stare de decență. Nu am ezitat să […]

Leave a comment