Educație media digitală pentru tinerii din România

Context

Nivelul ridicat de susceptibilitate al cetățenilor la conspirații și dezinformări este o problemă centrală în România. Evaluând 10 țări din Uniunea Europeană, GLOBSEC a stabilit că 39% dintre respondenții din România cred în teorii ale conspirației și în dezinformări. În plus, România este țara europeană cu cel mai scăzut nivel de competențe digitale de bază în comparație cu media Uniunii Europene, potrivit Digital Economy and Society Index (DESI). 

Lipsa competențelor digitale și a educației media afectează și tinerii, care sunt influențați într-o mare măsură de ceea ce văd pe rețelele sociale. De asemenea, potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în 2022, cei mai mulți dintre tinerii participanți nu au reușit să identifice elemente care le indicau că anumite articole sau postări erau suspecte. 

Perioada de desfășurare a proiectului:
septembrie 2023 – august 2026

Ce ne propunem să realizăm

În cadrul proiectului „Educație media digitală pentru tinerii din România”, finanțat de Fondation Botnar, coordonat de Centrul pentru Jurnalism Independent și implementat în parteneriat cu Ashoka România, E-Civis, EDUMI, Funky Citizens și Grupul PONT, ne propunem să ajutăm tinerii, viitorii cetățeni activi ai României, să fie mai bine pregătiți din punctul de vedere al competențelor de educație media digitale, pentru a putea lua decizii informate; precum și în ceea ce privește înțelegerea și utilizarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială. ONG-urile vor lucra împreună pentru a atinge obiectivele strategice ale proiectului, dar fiecare dintre partenerii implicați în proiect se va concentra mai ales pe implementarea activităților care țin de propriul domeniu de expertiză.

Cum vom face asta

Ashoka va facilita procesul de colaborare în cadrul proiectului pentru ca organizațiile să își atingă scopul și să comunice eficient pe parcurs. În plus, va identifica noi aliați pentru consorțiu și va dezvolta o platformă de advocacy dedicată, elaborând un document cu lecțiile învățate de partenerii din proiect, precum și un curriculum și resurse atât pentru educația formală, cât și pentru cea non-formală.

CJI va realiza o cercetare pe baza căreia va proiecta un curs de formare aprofundat în domeniul educației media digitale pentru cadrele didactice, care să includă un curriculum, designul activităților de la clasă, alte resurse pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal și instrumente de evaluare, inclusiv mecanisme post-formare pentru a menține comunitatea de cadre didactice implicată și motivată să sporească competențele de educație media digitală ale elevilor lor. CJI va elabora, de asemenea, resurse pentru programul de formare și mentorat dedicat studenților din școlile pedagogice.

E-Civis va crea un nou Robohub ce va funcționa ca un centru comunitar pentru a promova oportunități de învățare inovatoare pentru tineri și profesori, unde aceștia pot învăța despre tehnologie, dezinformare, spațiu digital, inteligență artificială, recunoaștere facială, deep fake-uri, algoritmi și evoluția tehnologiei, printr-un efort comun al ONG-urilor, autorităților locale și companiilor private. 

EDUMI se va asigura că profesorii români (din învățământul primar) vor avea acces la formare de lungă durată, la instrumentele și resursele necesare pentru a dezvolta competențele de educație media digitală ale elevilor lor. Vor dezvolta și un set de resurse accesibile publicului larg.

Funky Citizens va analiza modelele de consum de informații și de media ale tinerilor, va dezvolta un curriculum și resurse pentru educația formală și non-formală la toate nivelurile – documente de planificare, curriculum și materiale pentru ateliere destinate ONG-urilor care lucrează cu tinerii, precum și o campanie de creștere a nivelului de conștientizare care vizează tinerii.

Grupul PONT va dezvolta ziare școlare, astfel încât tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani să fie mai implicați, să își dezvolte gândirea critică și competențele de educație media digitală, prin implicarea directă în crearea de conținut și prin accesarea informațiilor create de colegii lor.

Proiect finanțat de:

Proiect coordonat de:

Implementat în parteneriat cu:


Cum va pune Funky Citizens în practică ce ne-am propus

Funky Citizens va lucra la o cercetare internă care să identifice cele mai eficiente metode de promovare a uneltelor și materialelor dezvoltate în cadrul proiectului.

Ne propunem să intrăm în legătură cu cel puțin 2.000 de tineri sau reprezentanți ai acestora prin organizarea a 20 de evenimente publice de formare. Acestea vor fi de tipul dezbaterilor sau traininguri de una sau mai multe zile.

Despre Fondation Botnar

Fondation Botnar este o fundație filantropică elvețiană dedicată ameliorării sănătății și bunăstării tinerilor care trăiesc în orașele lumii. Susținând includerea vocilor tinerei generații și utilizarea echitabilă a inteligenței artificiale și a tehnologiei digitale, fundația sprijină și investește în programe și cercetări inovatoare, reunind actori din diverse sectoare pentru a stabili dialoguri și parteneriate: www.fondationbotnar.org

Acest material reflectă numai punctele de vedere ale Centrului pentru Jurnalism Independent, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.