Empowering Europeans Against Disinformation

Consolidarea abilităților de gândire critică și media literacy în comunități vulnerabile la dezinformare

Despre ce este proiectul EEAD?

Proiectul Empowering Europeans Against Disinformation (EEAD) e una din inițiativele regionale și europene de combatere a dezinformării în care suntem implicați. Scopul proiectului este de a crește implicarea civică a cetățenilor din țările partenere (România, Cehia, Ungaria, Polonia și Portugalia) prin creșterea nivelului de media literacy și a rezilienței acestora la dezinformare. Ne propunem să atingem acest obiectiv prin promovarea unor narațiuni pozitive și prin activități de combatere a dezinformării.

Cui se adresează proiectul?

Activitățile din cadrul proiectului sunt dedicate: 

 • cetățenilor vulnerabili la dezinformare, care sunt expuși riscului de a deveni ținte ale campaniilor de dezinformare, precum grupuri minoritare, jurnaliști, activiști și watchdogs; 
 • celor care lucrează cu oameni aflați în situații de risc, cum ar fi ONG-uri pentru drepturile omului, drepturile femeilor și a comunității LGBTQI +, etc.; 
 • persoanelor cu mai puțină experiență în identificarea dezinformării: tineri, migranți și cetățeni în vârstă care nu au abilități de media literacy.

Ce activități include proiectul EEAD?

Activitățile proiectului sunt menite să producă schimbări pozitive în comunitățile locale ale fiecărui partener și să contribuie la crearea unei comunități transnaționale de oameni care fac schimb de informații, lucrează împreună pentru a combate dezinformarea și inspiră alți cetățeni la a se implica în acțiuni împotriva dezinformării. Proiectul va include traininguri, ateliere, webinarii, acțiuni locale și o conferință internațională despre dezinformare.

Care este rolul Funky Citizens în cadrul proiectului?

Funky Citizens coordonează activitățile destinate audiențelor din România. Vom organiza webinarii pentru publicul local, traininguri locale și acțiuni inițiate de cetățeni și vom susține celelalte activități din cadrul proiectului, precum workshopurile sau evenimentele transnaționale.

Mai multe informații despre proiectul EEAD

Motivație

Dezinformarea afectează din ce în ce mai multe sectoare ale vieții și societății noastre și subminează democrația și coeziunea socială. Cu toate acestea, unele persoane și grupuri sunt mai expuse la campanii de dezinformare sau mai susceptibile să devină victime ale narațiunilor dezinformării. Pentru a combate eficient dezinformarea, avem nevoie de societăți civile puternice și de cetățeni implicați în eforturi comune pentru a o dezarma.

Obiective

 • Dezvoltarea abilităților de media literacy ale cetățenilor pentru a acționa împotriva dezinformării.
 • Consolidarea și dezvoltarea unei rețele transnaționale de activiști pentru a promova inițiative de implicare civică la nivel local.
 • Creșterea colaborării cetățenilor pentru a crea reziliență la dezinformare și pentru a promova implicarea civică.

Activități

 • Aproximativ 5 webinarii despre combaterea dezinformării pentru societatea civilă.
 • Aproximativ 5 webinarii despre narațiuni pozitive și activism digital.
 • 5 workshopuri pentru creșterea rezilienței la dezinformare pentru cetățenii locali interesați să promoveze implicarea civică în comunitățile lor.
 • Aproximativ 100 de persoane implicate într-un curs online pe teme legate de dezinformare.
 • Un workshop de capacity-building pentru rețeaua noastră transnațională de activiști civici, dedicat schimbului de expertiză și solidarității trans-regionale.
 • 10+ acțiuni locale inițiate de cetățeni pentru combaterea dezinformării populiste.
 • O conferință internațională în 2024 despre combaterea dezinformării.

Finanțare 

Proiectul face parte din Digital Activism Program coordonat de TechSoup Network și este susținut de Comisia Europeană, prin programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”. Valoarea finanțării este de 174.745 de euro.

Parteneri

Calendar

Proiectul durează 2 ani, din ianuarie 2023 până în decembrie 2024.

Program coordonat de

Platforma programului

Organizații partenere

Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin doar autorilor și nu reflectă în mod necesar opiniile Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțatoare nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.