Analiză proiect buget 2024 – Bărbătești

Primăria Comunei Bărbătești a publicat pe site-ul oficial, proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 16.01.2024 cu 3 zile întârziere.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 31 ianuarie să-și trimită propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?3
Data la care a fost publicat bugetul16 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații31 ianuarie 2024
Se organizează dezbatere publică?DA
Data dezbaterii publiceN/A sau 29 ianuarie 2024
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?DA
În ce format este publicat proiectul de buget?XLS

Proiectul de buget pentru 2024 este echilibrat, veniturile și cheltuielile fiind egale în valoare de 17,05 milioane lei. Ponderea cea mai mare a veniturilor defalcate pe subcapitole este atribuită subvențiilor de la bugetul de stat (4,9 mil lei). De asemenea sunt previzionate de a fi încasate sume reprezentând impozite și taxe pe proprietate, bunuri și taxe de funcționare în valoare de 3,4 mil lei.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2024 sunt estimate la 9,36 milioane lei, iar cheltuielile de capital sunt în valoare de 7,7 mil lei. 

Exista o eroare în calculul total al cheltuielilor în valoare de 44,91 mii lei – in buget suma prezentată este de 17.050,00 mii lei, în timp ce cheltuielile curente adunate cu cheltuielile de capital sunt în suma de 17.094,91 mii lei.


Prezentare generală

La data prezentei analize, pe site-ul Ministerului de Finanțe este disponibilă execuția bugetară la luna noiembrie 2023.  Veniturile încasate pană la aceasta dată sunt in valoare de 8 mil lei, iar cheltuielile în valoare de 7 mil lei. 

Pentru 2024, din total venituri de 17,05 mil lei, veniturile curente sunt în valoare de 10,9 mil lei, iar subvențiile și finanțările UE sunt în valoare de 5,1 mil lei. Din total venituri curente, 80.6% o reprezintă veniturile fiscale (impozit pe venit, impozit pe profit, impozite și taxe pe proprietate, etc), restul de 19.39% fiind venituri nefiscale (venituri din proprietate, și venituri din vanzari de bunuri și servicii).

Pentru 2023 ponderea ce mai mare o reprezintă sumele defalcate din TVA – 2,9 mil lei. În aceasta categorie au fost bugetate pentru 2024 cu 0,7 mil lei mai mult.

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Cheltuielile de personal sunt bugetate  în valoare de 1,76 mil lei, din care salarii de bază 1,3 mil lei, restul fiind reprezentate de către vouchere de vacanta și contribuții salariale. Cheltuielile de personal sunt cu 47% mai mari în 2024 față de executia bugetara din perioada ianuarie – noiembrie 2023. 

În categoria bunuri și servicii, au fost bugetate 2,6 mil lei, deși în 2023 pana la noiembrie au fost cheltuit doar 1 mil lei. 

Pentru categoria asistență socială au fost previzionate 2,2 mil lei în bugetul lui 2024 – în aceasta categorie intra ajutoarele sociale în numerar. În 2023 au fost date în numerar ajutoarea sociale în valoare de 1,6  mil lei, rezultand o crestere de 37% pentru 2024.

Analiza cheltuielilor pe domenii

În anul 2024 sunt alocate fonduri pentru domenii-cheie astfel:  

  • Protecția mediului – 2,6 mil lei pentru canalizare și tratarea apelor reziduale
  • Transport – 2,8 mil lei pentru drumuri și poduri
  • Cultură, recreere si religie – 1 mil lei, din care 70% o reprezinta serviciile recreative și sportive 
  • Învățământ – 1,2 mil lei, alocate pentru cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
  • Sănătate – 0,5 mil lei

Principalele investiții

Din păcate bugetul propus afișat pe site-ul oficial nu dă mai multe informații despre ce investiții vor fi efectuate în 2024, avem doar liniile generale: drumuri, construcții, transporturi. Sunt alocate pentru active nefinanciare 7,7 mil lei, din care pentru construcții 7,6 mil lei.

Concluzii și recomandări

Luând în considerare caracterul electoral al anului 2024, proiecția unui buget dublu față de anul 2023 pare să fie o abordare ambițioasă, cu atât mai mult cu cât în anul precedent s-au alocat doar 3 milioane de lei pentru active financiare și fonduri PNRR.