Analiză proiect buget 2024 – Beclean

Primăria Orașului Beclean a publicat pe site-ul oficial proiectul de buget pentru anul 2024 la data de 31 ianuarie 2024, dar acesta este însoțit de un proces verbal de afișare, semnat de primar, care poartă numărul 65 din 11 ianuarie 2024. Dacă luăm de bun ce se notează în procesul verbal de afișare, proiectul de buget a fost afișat în termen, dacă luăm data publicării pe site, proiectul de buget a fost publicat pe site cu o întârziere de 18 zile.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce, teoretic, ar fi oferit locuitorilor UAT-ului timp până pe 26 ianuarie să depună propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024. Pentru că nu putem să verificăm dacă e adevărată afișarea la data de 11 ianuarie 2024 invocată de primărie vom considera această dată ca fiind data publicării oficiale.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?DA
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?0
Data la care a fost publicat bugetul11 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații326februarie 2024
Se organizează dezbatere publică?NU
Data dezbaterii publiceN/A
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU
În ce format este publicat proiectul de buget?PSD scanat

Primăria orașului Beclean a prevăzut pentru anul 2024 un buget bazat pe venituri totale în sumă de 50.950.000 lei și cheltuieli de 48.698.000 lei, ceea ce arată un buget echilibrat. 

Proiectul de buget publicat pe site nu conține informații importante cum ar fi repartizarea cheltuielilor pe clasificații economice sau programul de investiții, ceea ce limitează foarte mult capacitatea noastră de analiză și limitează cetățenii interesați să depună contestații sau propuneri la proiectul de buget.


Prezentare generală

Veniturile preconizate de administrația din Beclean pentru anul 2024 se situează la valoarea de 50.950.000 lei, mult sub cele înregistrate în anul precedent. Astfel, din execuția bugetară pe anul 2023 vedem că veniturile s-au situat la 110.796.262,42 lei. Proiectul de buget detaliază veniturile astfel: venituri proprii 19.263.000 lei; venituri curente 28.897.000 lei, dintre care: venituri fiscale 25.910.000 lei și venituri nefiscale 2.987.000 lei. Subvenții de 21.118.000 lei, printre care: fonduri europene nerambursabile 12.094.000 lei; alocări din P.N.R.R. aferente asistenței financiare nerambursabile 14.226.000 lei.

În ce privește cheltuielile asumate prin buget, acestea se ridică la 48.698.000 lei, la fel ca și veniturile fiind mult mai scăzute decât cele din 2023, care au ajuns anul trecut  la 110.658.009,95 lei. 

Analiza pe tipuri de cheltuieli

În acest capitol ne-am propus să analizăm principalele cheltuieli structurate pe clasificații economice (precum Cheltuieli de personal, Bunuri și servicii, Capital/Investiții etc), însă Primăria nu a inclus în prezentarea proiectului de buget aceste informații. Fapt pentru care, spre exemplu, nu vă putem arăta ce proporție reprezintă cheltuielile de personal din totalul bugetului orașului Beclean, deși se știe că salariile funcționarilor din administrație au crescut. 

Analiza cheltuielilor pe domenii

În acest capitol ne-am propus să analizăm principalele cheltuieli structurate pe domenii de interes pentru comunitatea din Beclean, cum ar fi: 

 • Autorități executive și legislative – 5.926.000 lei;
 • Transporturi – 9.983.000 lei;
  • Transport în comun 3.986.000 lei;
  • Străzi – 5.997.000 lei.
 • Poliție locală – 560.000 lei;
 • Învățământ – 4.317.000 lei;
 • Sănătate – 1.252.000 lei;
 • Asigurări și asistență socială – 6.135.000 lei;
  • Asistență socială în caz de invaliditate – 5.800.000 lei;
  • Ajutor social – 270.000 lei.
 • Cultură, recreere și religie – 3.825.000 lei;
  • Servicii culturale – 301.000 lei, din care:
   • Biblioteci publice – 201.000 lei;
   • Case de cultură – 100.000 lei;
  • Servicii recreative și sportive – 380.000 lei (Sport – 30.000 lei; Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive – 350.000 lei);
  • Servicii religioase – 350.000 lei;
  • Alte servicii din domeniile culturii, recreerii și religiei – 2.794.000 lei.
 • Locuinte, servicii și dezvoltare publică – 10.780.000 lei;
  • Locuințe – 9.360.000 lei;
  • Alimentare cu apă – 328.000 lei;
  • Iluminat public – 750.000 lei;
  • Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – 342.000 lei;
 • Protecția Mediului – 3.050.000 lei.

De remarcat la domeniul Locuințe, servicii și dezvoltare publică o alocare destul de importantă din buget reprezentând 22,13%, pe care însă nu o putem explicita mai mult din lipsa datelor din programul de investiții pe care Primăria Orașului Beclean nu le-a publicat odată cu bugetul. La fel, pe domeniul Transporturi sunt alocate sume reprezentând 20,5% din buget. Putem observa că aceste două domenii presupun în general investiții sau cheltuieli de capital fiind important faptul că acestea totalizează împreună 42,6% din bugetul pe anul 2024. 

Ca să analizăm mai în detaliu proiectul de buget am evaluat cheltuielile de la capitolul Cultură, recreere și religie unde observăm că la sport este alocată o sumă infimă de 30.000 lei, în timp ce la întreținerea grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive și de agrement se alocă 350.000 lei. De asemenea prezintă interes faptul că din totalul de 3.82 milioane de lei alocați la Cultură, recreere și religie o sumă foarte importantă se alocă la capitolul și altele, respectiv la Alte servicii din domeniile culturii, recreerii și religiei  unde se alocă 2.794.000 lei, fapt ce denotă că 73% din bugetul pe acest domeniu este trecut la capitolul și altele.

Un alt aspect de reținut este faptul că pentru ajutoarele sociale sunt alocați 270.000 lei dintr-un buget total al asigurărilor sociale de 6.135.000 lei. 

Conform proiectului de buget cheltuielile secțiunii de funcționare se ridică la 24.581.000 lei, ceea ce înseamnă 50,47 % din total, în timp ce cheltuielile secțiunii de dezvoltare se situează la 24.117.000 lei, respectiv 49,53%.

Principalele investiții

Pentru acest capitol, aveam nevoie de datele și informațiile incluse în programul de investiții publice, însă Primăria Orașului Beclean a considerat că nu sunt necesare astfel de informații pentru informarea cetățenilor și nu a cuprins în proiectul publicat pe site aceste date. 

Concluzii și recomandări

 • Primăria Orașului Beclean a publicat proiectul de buget pe site-ul oficial foarte târziu (31 ianuarie a.c.) și nu putem verifica dacă proiectul a fost afișat la data de 11 ianuarie a.c. așa cum se invocă într-un proces-verbal semnat de primar, fapt pentru care vom considera că data de 11 ianuarie este cea corectă. Proiectul este prezentat într-un format de PDF scanat, neselectabil, adică un format neprietenos pentru o analiză pe date și sume de bani. Documentele publicate pe site nu conțin rapoarte de fundamentare sau o componentă descriptivă a bugetului în care să fie prezentate prioritățile administrației și modul de alocare a veniturilor. De asemenea, din proiectul de buget publicat nu fac parte și programul de investiții (element esențial pentru o analiză concretă și completă) dar lipsește și repartiția cheltuielilor pe clasificații economice, ceea ce ne împiedică în prezentarea structurii cheltuielilor pe clasificații economice și a proporției acestora în total buget.
 • Recomandăm pe viitor publicarea pe site a proiectului în aceeași zi când se afișează la sediu. Este necesară totodată includerea în proiectul de buget publicat a unei introduceri sau capitol distinct la început în care să fie prezentate descriptiv prioritățile administrației și fundamentarea bugetului. Apoi, din documentele publicate este necesar să facă parte și lista investițiilor din programul de investiții dar și repartiția cheltuielilor pe clasificații economice. Pentru o mai bună gestionare a fondurilor publice este nevoie de organizarea unei dezbateri publice a bugetului și de invitarea cetățenilor sau organizațiilor interesate, respectiv punerea la dispoziția acestora a datelor și informațiilor publice necesare. Precizăm că am solicitat oficial pe mail conform Legii nr.544/2001 să ni se pună la dispoziție bugetul în format xls pentru o analiză mai facilă, însă Primăria Orașului Beclean nu ne-a transmis proiectul de buget.