Analiză proiect buget 2024 – București

Primăria Generală a Municipiului București (PMB) a publicat proiectul de buget local pentru anul 2024 pe site-ul oficial, la data de 11 februarie 2024, cu 30 de zile întârziere.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților locale să publice proiectele bugetare până pe 13 ianuarie 2024 inclusiv. Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor.

Teoretic, termenul legal ar oferi locuitorilor UAT-ului timp până pe 27 februarie să își trimită propunerile de modificări bugetare. Totuși, legea impune ca bugetele locale să fie aprobate în termen de maximum 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat, respectiv până pe 12 februarie 2024. Primăria a furnizat însă o adresă de email (ServiciulElaboraresiExecutieBuget@pmb.ro) unde cetățenii își pot trimite propunerile cu privire la bugetul local, dar fără a anunța o dată limită clar stabilită. 

Proiectul bugetului local al Municipiului București a fost publicat sub forma unor PDF-uri scanate, deși în 2023, primăria a promis prin proiectul de hotărâre nr. 270, din 23 iunie 2023, că va publica bugetul local în format deschis. În plus, primăria a intrat deja în ilegalitate prin întârzierea de o lună pentru publicarea proiectului de buget, care ar fi trebuit dezbătut și aprobat într-o singură zi calendaristică, pentru a se încadra în data limită de aprobare (12 februarie). Timpul restrâns nu oferă cetățenilor suficient timp pentru a-și trimite propunerile de modificări bugetare. Procesul de elaborare a bugetului local este, în 2024, lipsit de transparență din partea autorităților publice.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?30
Data la care a fost publicat bugetul11 februarie 2024
Data până la care se pot depune contestațiiPrimăria a furnizat o adresă de email la care se pot depune contestații, dar nu și o dată limită. Conform legii 273/2006, cetățenii pot trimite propuneri în termen de 15 zile de la publicarea proiectului de buget. Aceeași lege reglementează însă un termen de maximum 45 de zile de la adoptarea legii bugetului de stat pentru aprobarea bugetelor locale, respectiv până pe 12 februarie 2024.
Se organizează dezbatere publică?Nu este anunțată o dezbatere publică, însă s-a organizat o conferință de presă în data de 11 februarie 2024. 
Data dezbaterii publiceN/A
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU, dar s-au enumerat prioritățile bugetare pe pagina de Facebook a primarului
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat

Proiecțiile PMB pentru anul 2024 estimează încasări de 10.625.671.000 lei la bugetul general consolidat al Municipiului București, din care 7.830.304.000 lei (73,7%) reprezintă venituri încasate direct de către primărie în bugetul local. Anul acesta, bugetul este echilibrat, valoarea cheltuielilor bugetate fiind egală cu cea a veniturilor.

Comparativ cu ultima rectificare bugetară din 2023, proiectul de buget pentru anul 2024 estimează venituri cu 1,4 miliarde lei mai mici (-11,8%) la bugetul general centralizat, respectiv cu 655.842 lei mai mici la bugetul local (scădere de -7,7%). Totuși, raportat la execuția bugetară agregată la nivel de ordonator principal de credite, în bugetul propus pentru anul 2024, valoarea veniturilor bugetate pentru PMB și instituțiile aflate în subordinea acesteia sunt numai cu 173.000 lei mai mici față de sumele încasate în anul precedent. De asemenea, valoarea cheltuielilor realizate din bugetul general centralizat în anul 2023 sunt cu 93.000 lei mai mici față de prognoza pe 2024. Similar, veniturile din bugetul local pe 2024 sunt mai mici cu 319.502 față de execuția de la final de 2023, în timp ce diferența dintre cheltuielile realizate în 2023 și cele bugetate în 2024 este de -651.804 lei, deci un buget mai mare propus pentru anul curent.

Deși în 2023 bugetul PMB a fost construit echilibrat, Municipiul București a încheiat anul financiar cu un excedent de 971,3 milioane lei la bugetul local.

Bugetul local al Municipiului București se împarte în 5,38 miliarde lei alocate pentru secțiunea de funcționare (atât la venituri, cât și la cheltuieli), respectiv 2,44 miliarde lei încasate și cheltuite pentru secțiunea de dezvoltare.

Cele mai mari alocări pentru investiții planificate în 2024 le primesc domeniul transporturilor, cu un buget de 698,5 milioane lei, domeniul energiei termice, cu alocări de 534,38 milioane lei și domeniul protecției mediului cu investiții de 180,57 milioane lei.


Prezentare generală

Situația veniturilor de la bugetul local

Veniturile bugetului local al PMB însumează 7,83 miliarde lei, împărțite în: venituri curente în sumă de 6,21 miliarde; venituri din capital de 4,31 milioane lei; operațiuni financiare în valoare de 201,5 milioane lei; subvenții de 988,13 milioane lei.

Principala sursă de venit o reprezintă veniturile fiscale, în valoare de 5,16 miliarde lei (66,87% din total), în mare parte provenite din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit (5,03 miliarde lei). Veniturile fiscale încasate de PMB până la finalul lunii decembrie a anului 2023 însumau 6,27 miliarde lei, bugetul pe 2024 înregistrând o scădere de -18% față de execuția anului precedent.

Din veniturile nefiscale, primăria estimează că va încasa 1,05 miliarde lei, mai mult cu 877 de milioane față de veniturile nefiscale încasate până la final de 2023. Veniturile nefiscale bugetate pentru 2024 sunt împărțite astfel:

 • 79,13 milioane lei – venituri din proprietate;
 • 974 milioane lei – venituri din vânzări de bunuri și servicii.

Veniturile din capital (4,31 milioane lei) provin în proporție de 76,33% din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, în timp ce 1,02 milioane lei sunt venituri din depozitele speciale pentru construcții de locuințe. Față de execuția anului 2023, veniturile din capital prognozate pentru 2024 se află în scădere cu -65%, anul trecut încasându-se cu peste 8 milioane lei mai mult pe această linie bugetară (12,3 milioane lei).

Sumele încasate din operațiunile financiare reprezintă, în fapt, încasările din rambursarea împrumuturilor acordate, în sumă de 201,54 milioane lei. 

Subvențiile primite de PMB în anul 2024 se ridică la 988 milioane lei, din care cea mai mare parte este reprezentată de subvențiile de la bugetul de stat (780 milioane lei, respectiv 78,95% din totalul subvențiilor), împărțite astfel: 

 • 255,37 milioane lei – subvenții pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare (Programul Termoficare);
 • 40,49 milioane lei – subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;
 • 126,04 milioane lei – subvenții alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică;
 • 135,16 milioane lei – subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente 2014-2020;
 • 164,68 milioane lei – alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile;
 • 43,4 milioane lei – împrumuturi din PNRR;
 • 586.000 lei – sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR;
 • 14,33 milioane lei – subvenții de la bs pentru derularea proiectelor finanțate din FEN, aferente perioadei 2021-2027. 

Subvențiile de la alte administrații însumează 208,07 milioane lei, iar sumele primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 însumează 387,05 milioane lei.

Situația cheltuielilor

Cheltuielile prognozate pentru anul 2024, în valoare totală de 7,83 miliarde lei, se împart în: 

 • 5,47 miliarde lei pentru cheltuielile curente (69,85% din totalul cheltuielilor). În anul 2023 s-au cheltuit 6,04 miliarde lei pentru cheltuielile curente, cu 9% mai mult față de propunerea bugetară pentru anul 2024;
 • 1,75 miliarde lei (22,34% din total) pentru cheltuielile de capital, sumă cu 1,52 miliarde mai mare (676%) față de execuția din 2023;
 • 391,9 milioane lei (7,81% din total) pentru operațiunile financiare, respectiv pentru rambursările de credite externe și interne. În 2023, pentru operațiunile financiare s-au cheltuit 910,7 milioane lei, sumă cu 518,8 milioane mai mare față de bugetul pentru 2024.

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Primăria Generală a Municipiului București planifică să cheltuie din bugetul local 5,47 miliarde lei pentru cheltuielile curente. Cele mai mari sume alocate de primărie în această secțiune sunt destinate subvențiilor, pentru care se planifică cheltuieli în valoare totală de 2,16 miliarde lei, reprezentând 38,11% din totalul cheltuielilor curente. Transferurile între unități ale administrației publice ocupă 19,63% din bugetul cheltuielilor curente, iar pentru asistență socială se alocă 566,74 milioane lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii se plasează pe locul patru al celor mai mari cheltuieli curente, reprezentând 9,22% din totalul sumei alocate pentru această componentă, în timp ce cheltuielile de personal ocupă 6,85% din cheltuielile curente, ridicându-se la 389 milioane lei. 

Cea mai mare creștere (procentual) a cheltuielilor prognozate pentru anul 2024, comparativ cu execuția anului 2023, poate fi observată în cazul asistenței sociale, pentru care bugetul propus este de 566,74 milioane lei, în timp ce în anul 2023 s-au cheltuit numai 1,55 milioane pentru această linie bugetară. Sumele alocate pentru bunuri și servicii cresc cu 166% în 2024, față de execuția pe 2023, iar pentru cheltuielile de personal cu 136% (de la 164,9 milioane lei în 2023, la 389,83 milioane lei în bugetul pe 2024).

Cea mai abruptă scădere o înregistrează sumele cheltuite pentru proiectele cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile postaderare, pentru care s-au bugetat 86,2 milioane lei, deși în anul 2023 s-au cheltuit peste 1,2 miliarde pe această linie. De asemenea, sumele alocate pentru subvenții scad cu -36% față de execuția pe 2023, când s-au cheltuit 3,36 miliarde lei pentru acestea.

Analiza cheltuielilor pe domenii

Defalcate pe domenii, cele mai mari cheltuieli bugetate pentru anul 2024 sunt alocate pentru transporturi, care ocupă 25,73% din bugetul total, respectiv 2 miliarde de lei. Anul trecut, pentru domeniul transporturilor s-au cheltuit 2,52 miliarde lei, cu 26% mai mult față de cheltuielile prevăzute pentru 2024. Bugetul pentru acest domeniu este alocat în totalitate transportului rutier și se împarte astfel:

 • 1,63 miliarde lei pentru transportul în comun (comparativ, în 2023 s-au cheltuit 2,45 miliarde lei)
  • Cea mai mare sumă din bugetul pe anul 2024 se cheltuie pentru subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (1,08 miliarde lei)
  • 513,7 milioane lei sunt cheltuite pentru activele nefinanciare (10 milioane lei pentru construcții; 502,9 milioane lei pentru mașini, echipamente și mijloace de transport; 712.000 lei pentru alte active fixe). 
 • 375,8 milioane lei pentru străzi, buget cu 387% mai mare față de sumele cheltuite în 2023 (77,11 milioane lei). 
  • Cele mai mari cheltuieli bugetate pentru acest subdomeniu sunt reprezentate de alocările pentru bunuri și servicii (116,43 milioane lei) și de cheltuielile cu activele nefinanciare (195,72 milioane lei). În anul 2023 nu s-au cheltuit deloc bani pentru bunuri și servicii în domeniul străzilor. 
  • În schimb, pentru activele nefinanciare s-au cheltuit, în 2023, 61,38 milioane lei, de 3 ori mai puțin față de bugetul pe 2024. Anul acesta sunt planificate cheltuieli de 101,12 milioane lei pentru construcții, în timp ce în anul 2023 s-au cheltuit 61,01 milioane lei pe această linie bugetară. Pentru mașini, echipamente și mijloace de transport se alocă 8 milioane lei, iar pentru alte active fixe 26,31 milioane lei. Bugetul pentru reparațiile capitale aferente activelor fixe se ridică la 60,28 milioane lei.

Domeniul combustibililor și energiei ocupă 23,72% (1,84 miliarde lei) din bugetul local, suma fiind destinată în totalitate energiei termice:

 • 1,08 miliarde lei reprezintă subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț tarif;
 • 25.000 lei reprezintă cheltuieli neeligibile realizate în programele din Fondul de Coeziune;
 • 481,85 milioane lei sunt active nefinanciare, împărțite în mare parte pentru construcții.
 • 283,9 milioane lei reprezintă bugetul rambursărilor de credite.

În anul 2023, pentru combustibili și energie s-au cheltuit 2,27 miliarde lei.

Pentru sănătate se alocă 879,6 milioane lei (11,29% din totalul cheltuielilor), iar pentru asigurări și asistență socială bugetul este de 703,47 milioane lei. Bugetul pentru sănătate se împarte, în 2024, astfel:

 • 44,87 milioane lei pentru spitale generale, din care:
  • 42 milioane pentru componenta de împrumut a PNRR;
  • 2,8 milioane pentru construcții;
 • 834,74 milioane lei se alocă pentru alte cheltuieli în domeniul sănătății.

În anul 2023 s-au cheltuit 316.876 lei pentru domeniul sănătății, sumă împărțită în: 302.486 lei pentru construcții și 14.389 lei pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru Finanțarea proiectelor cu finanțare UE. Anul 2024 promite astfel un buget considerabil mai mare (creștere de 277.490%) pentru domeniul sănătății, față de sumele cheltuite în anul precedent.

Aparatul executiv al primăriei are o alocare bugetară de 548,52 milioane lei (7,04% din totalul cheltuielilor de la bugetul local). În anul 2023 s-au cheltuit 409,32 milioane lei pentru acest domeniu, astfel că bugetul pe 2024 înregistrează o creștere de 34%. Printre cele mai mari sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli, se numără:

 • Cheltuielile de personal, cu un buget de 164,93 milioane lei. Totuși, această sumă este cu numai 30.483 lei mai mare față de execuția din 2023;
 • Cheltuielile cu bunuri și servicii – buget de 65,18 milioane lei, mai mare cu 32% față de cheltuielile din 2023 (49,55 milioane lei)
 • 271,5 milioane lei pentru alte cheltuieli, împărțite în 270 milioane pentru despăgubiri civile, respectiv 1,5 milioane reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
 • 42,08 milioane lei pentru active nefinanciare, respectiv: 
  • 36,75 milioane lei pentru construcții;
  • 2,5 milioane pentru mașini, echipamente și mijloace de transport;
  • 2,83 milioane lei pentru alte active fixe.

Domeniile cheie precum protecția mediului (274,8 milioane lei) sau învățământul (118,73 milioane lei, totalul fiind bugetat pentru alte cheltuieli în domeniul învățământului) ocupă din totalul cheltuielilor 3,53%, respectiv 1,52%.

Din bugetul total alocat pentru protecția mediului:

 • 43,64 milioane lei sunt alocate pentru reducerea și controlul poluării, cea mai mare parte din sumă fiind bugetată pentru investiții (41,57 milioane lei pentru construcții, respectiv 1,34 milioane pentru alte active fixe);
 • 60,57 milioane lei pentru salubritate și gestiunea deșeurilor;
 • 140,91 milioane lei pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale;
 • 29,67 milioane lei – alte servicii în domeniul protecției mediului.

Principalele investiții

Primăria Generală a Municipiului București propune cheltuieli în valoare totală de 1.551.387.610 lei pentru realizarea programelor de investiții planificate pentru anul 2024. O bună parte din sumă este alocată direct din bugetul local (1,4 miliarde lei, respectiv 90%), în timp ce creditele externe acoperă 4,7 milioane lei, iar creditele interne 144,58 milioane lei. 

De asemenea, bugetul cheltuielilor de capital se împarte astfel pe categorii de investiții:

 • 604,98 milioane lei pentru obiective de investiții în continuare;
 • 319,15 milioane lei pentru obiective de investiții noi;
 • 627,24 milioane lei pentru alte cheltuieli de investiții, respectiv:
  • 506,8 milioane lei pentru dotări independente;
  • 43,6 milioane lei pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
  • 34,11 milioane lei pentru cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările;
  • 42,7 milioane lei pentru alte cheltuieli asimilate investițiilor.

Cele mai mari sume sunt alocate pentru investițiile în domeniul transporturilor (698,5 milioane lei), a combustibililor și energiei (534,38 milioane lei) și în domeniul protecției mediului (180,57 milioane lei). 

Investiții în domeniul transporturilor

Alocările bugetare pentru investiții în domeniul transporturilor sunt finanțate în proporție de 88,25% din bugetul local (616,44 milioane lei), restul sumei de 82 milioane lei provenind din credite interne.

Cea mai mare parte (77,58%) a bugetului pentru realizarea proiectelor de investiții în domeniul transporturilor este alocată pentru alte cheltuieli de investiții, în valoare totală de 541,12 milioane lei. Această sumă va fi utilizată pentru:

 • dotările independente (502,95 milioane lei),
 • cheltuielile aferente studiilor de fezabilitate și a altor studii (38,02 milioane lei),
 • cheltuieli privind consolidările (800.000 lei),
 • alte cheltuieli asimilate investițiilor (340.000 lei).

Pentru proiectele începute deja în anii anteriori și continuate în 2024 se alocă 74,25 milioane lei (10,66%), iar pentru proiectele de investiții noi bugetul este de 82,03 milioane lei (11,76% din totalul bugetului pentru investiții în transporturi).

Pentru subdomeniul transportului în comun bugetul este de 514,6 milioane lei (101.000 lei pentru obiective de investiții noi; 514,5 milioane lei pentru alte cheltuieli de investiții). Obiectivele de investiții noi includ două programe: modernizarea peroanelor de pe traseul liniei de tramvai 41, cu un buget de 100.000 lei, și construirea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu un buget de 1.000 de lei pentru etapele desfășurate în anul 2024. Ambele investiții sunt finanțate din bugetul local. Pentru dotările independente în domeniul transportului în comun se vor cheltui 502,95 milioane lei, cele mai mari obiective de investiții fiind:

 • 65,68 milioane lei pentru modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32; 
 • 95,17 milioane lei pentru modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40;
 • 95,21 milioane lei pentru […] linia de tramvai nr. 55;
 • 51,37 milioane lei pentru achiziționarea a 400 de autobuze. Asta înseamnă că primăria plănuiește să aloce 128.445 lei per autobuz, echivalentul a 25.800 euro;
 • 195,48 milioane lei pentru achiziționarea a 100 troleibuze 12m, adică aproximativ 3,27 milioane euro (16,29 milioane lei) pentru fiecare troleibuz achiziționat.

În plus, PMB planifică să cheltuie 11,2 milioane lei pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, printre care se numără: extinderea inelului median sud-est al rețelei de tramvai (documentație tehnico-economică) cu un buget de 4,75 milioane lei; extinderea infrastructurii de tramvai în zona unirii (documentație tehnico-economică) în valoare de 1,27 milioane lei; studiu de fezabilitate pentru extinderea liniei de tramvai buclă Mezeș – Complexul comercial „Colosseum” (1,76 milioane lei); studiu de fezabilitate pentru amenajarea liniei de tramvai și a stațiilor aferente între capătul tramvaiului 5 din strada Grațioasă și complexul comercial Băneasa, cu buget de 1,55 milioane lei.

Subcapitolul străzi, aferent domeniului transporturilor, are alocat un buget de 183,91 milioane lei pentru investiții. Bugetul obiectivelor de investiții în continuare ocupă 40% (74,25 milioane lei) din acest buget. Cele mai mari alocări, în valoare de 29,84 milioane lei, sunt prevăzute pentru continuarea proiectului de prelungire a Ghencea Domnești și supralărgirea Bd. Ghencea, Strada Brașov și a terminalului de tramvai 41. Pentru continuarea pasajului Doamna Ghica se alocă 35,5 milioane lei, iar pentru continuarea reabilitării sistemului rutier și a liniilor de tramvai din Bulevardul Aerogării se alocă 5,83 milioane lei. Bugetul pentru obiectivele de investiții noi se ridică la 81,93 milioane lei, din care se remarcă: 

 • Alocarea de 10,1 milioane lei pentru proiectul „Cheiul Dâmboviței Unirii – Izvor”;
 • 10,05 milioane lei pentru traseul prioritar pietonal și pentru bicicliști, care conține 42 de subproiecte.

Investiții în domeniul combustibililor și energiei

În anul 2024 sunt alocate 534,38 milioane lei pentru investițiile în domeniul combustibililor și energiei (în totalitate pentru energie termică), împărțite astfel: 

 • 382,88 milioane lei pentru proiectele de investiții în continuare;
  • Cea mai mare investiție de acest tip va fi de 228,71 milioane lei pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București, împărțit în:
   • 69,08 milioane lei pentru Magistrala I sud;
   • 2 milioane lei pentru Magistrala II Sud (tronson CS1 – CS5);
   • 29,65 milioane lei pentru magistrala II Sud transon CM43-CO2
   • 76,45 milioane lei pentru magistralele II-III Grozăvești;
   • 37,5 milioane lei pentru Magistrala Progresu-Berceni;
   • 31,32 milioane lei pentru Magistrala Progresu-Ferentari;
   • 2 milioane lei pentru Magistrala I-III vest;
 • 151,5 milioane lei pentru proiectele de investiții noi, cea mai mare sumă fiind repartizată pentru modernizarea a cinci magistrale de termoficare, cu un buget de 120,48 milioane lei;
 • 10.000 lei pentru alte cheltuieli de investiții. 

Investiții în domeniul protecției mediului

Bugetul de 180,57 milioane lei pentru investițiile în domeniul protecției mediului este împărțit astfel;

 • 137,66 milioane lei pentru obiective de investiții în continuare;
 • 40,68 milioane lei pentru proiecte de investiții noi;
 • 2,22 milioane lei pentru alte cheltuieli de investiții. 

Pe subdomenii ale protecției mediului, alocările arată astfel:

 • 42,91 milioane lei pentru reducerea și controlul poluării. Cea mai mare astfel de investiție presupune implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București, cu un buget de 32,09 milioane lei, reprezentând un obiectiv noi de investiții.
 • 137,66 milioane pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale – cel mai mare obiectiv de investiție are un buget de 129,95 milioane lei și presupune finalizarea stației de epurare Glina, reabilitare principalelor colectoare de canalizare și finalizarea canalului colector Dâmbovița (caseta).

Concluzii și recomandări

 • PMB a întârziat publicarea bugetului local pentru 2024, ceea ce limitează timpul disponibil pentru dezbatere publică și afectează transparența în procesul de elaborare și aprobare a bugetului. În plus, documentele sunt publice într-un format greu accesibil (PDF scanat), contrar promisiunilor anterioare de a îmbunătăți transparența și accesibilitatea bugetului public.
 • Bugetul local este totuși echilibrat, cu o valoare a cheltuielilor planificate egală cu suma veniturilor ce urmează să fie încasate, respectiv 10,62 miliarde lei în bugetul centralizat, din care 7,83 miliarde lei direct la bugetul local.
 • Valoarea cheltuielilor planificate pentru anul 2024 este mai mică față de bugetul din 2023. Totuși, raportat la execuția bugetară a anului trecut, cheltuielile cresc cu 0,66 miliarde lei.
 • Veniturile planificate pentru 2024 sunt mai mici față de bugetul și execuția anului trecut.
 • PMB plănuiește să cheltuie 5,38 miliarde lei pentru secțiunea de funcționare, respectiv 2,44 miliarde lei pentru secțiunea de dezvoltare.
 • Domeniile prioritare pentru investiții sunt, în anul 2024: transporturile, energia termică și protecția mediului.
 • PMB ar trebui să își îmbunătățească transparența și accesibilitatea informațiilor bugetare pentru publicul larg, pentru a facilita o mai bună înțelegere și implicare a cetățenilor în procesul decizional.