Analiză proiect buget 2024 – Costești

Primăria Comunei Costești a publicat pe site-ul oficial, proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 22.01.2024, cu 9 zile întârziere.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 06.02.2024 să își trimită propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?9
Data la care a fost publicat bugetul22 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații6 februarie 2024
Se organizează dezbatere publică?NU
Data dezbaterii publiceN/A sau 29 ianuarie 2024
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat

Proiectul de buget propus pentru 2024 prezintă un buget echilibrat, veniturile fiind egale cu cheltuielile – 15,2 mil lei.  

Din valoarea totală a veniturilor, 66% o reprezintă veniturile curente – fiscale și nefiscale.


Prezentare generală

Pentru anul 2024 veniturile sunt bugetate cu 8 milioane lei mai mult față de execuția bugetară a lui 2023. Diferența provine în principal din alte venituri (sume pentru proiecte), în valoare de 4 milioane lei, și de la subvenții de la bugetul de stat (4 mil lei).

Veniturile curente, în valoare de 10 milioane lei, sunt împărțite în:

  • venituri fiscale 53% (impozite si taxe)
  • venituri nefiscale 47% (venituri din chirii, redevențe miniere, amenzi, si alte venituri).

Cheltuielile previzionate pentru 2024 sunt cu 8,3 milioane mai mari decat execuția bugetară la decembrie 2023. În documentul de pe site-ul oficial nu sunt detaliate investițiile, acestea fiind cumulate la nivel de grupă funcțională (de exemplu: transport, locuințe, învățământ, etc.).

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Bugetul propus în 2024 pentru cheltuielile de personal valorează 2,8 milioane lei, fiind aproape identice  cu execuția lui 2023, când s-au cheltuit 2,7 milioane lei. Din această sumă, 1,5 milioane lei sunt bugetate pentru cheltuielile de personal cu autoritățile executive. Categoria bunuri și servicii este previzionată în 2024 lei cu 2,98 milioane lei, cu 62% mai mult față de execuția bugetară la decembrie 2023. Cea mai mare creștere poate fi observată  în cazul domeniului  culturii, recreării și religiei, cheltuielile crescând de la 0,06 milioane lei la 0,36 milioane. Cresc, de asemenea, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru autoritățile executive, de la 0,99 milioane lei executați în 2023, la o propunere bugetară de 1,45 miloane lei pentru anul 2024.

Cheltuiala cu Asociatii si Fundatii este mai mica în bugetul lui 2024 cu 20% față de execuția bugetară la decembrie 2023.

Analiza cheltuielilor pe domenii

În 2024 sunt bugetate 4,6 milioane lei pentru domeniul autorităților executive, cu 2,4 milioane mai mult față de execuția lui 2023. Diferența vine de la linia „ch.capital, proiect TIC, cheltuieli cadastru, rate Doker”, in valoare de 1,6 milioane lei.

În domeniul asigurărilor și asistenței sociale, bugetul propus în 2024 este de2,3 mil lei (aproximativ egală cu cea cheltuielile din 2023, de2,5 milioane lei).

Fondurile pentru cultură, recreere și sport/religie sunt mai mari cu 1,6 milioane lei (în 2024, față de 2023), din care 1,4 milioane lei sunt bugetați pentru investiții.

Principalele investiții

Investițiile și cheltuielile de capital reprezintă 50% din bugetul previzionat pentru 2024, adica 7,6 milioane lei.  Cea mai mare sumă – 2,5 mil lei – este bugetată pentru domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, mai precis pentru extinderea iluminatului public vechi și nou, extinderea alimentării cu apa și pentru amenajări rurale. 

La învățământ sunt bugetate 1,5 mil lei pentru „ch. capital investiții, reabilitare gradinita, amenajare teren sport„, iar la cultură, recreere si sport s-au previzionat 1,4 mil lei pentru investiții în complex sportiv, dotare teren sport.

Pe baza datelor extrase din SEAP, în 2023 au fost achiziționate servicii în valoare de 0,3 milioane lei pentru proiectul Eficientizare energetică Cămin Cultural Costesti. Din informațiile prezentate în propunerea de buget pentru 2024, nu ne dăm seama dacă au fost sau nu bugetați bani pentru finalizarea proiectului.

Concluzii și recomandări

Pentru a realiza o analiză detaliată a bugetului pentru anul 2024, propunem o dezagregare a sumelor prevăzute pentru cheltuieli, cu accent pe proiecte și investiții. Având în vedere că în 2023 s-au cheltuit 0,7 milioane de lei pentru active nefinanciare, iar pentru anul 2024 se propune un buget de 7,6 milioane de lei pentru aceste active, este necesară o planificare riguroasă a contractelor asociate acestor investiții.

Având în vedere mărimea semnificativă a bugetului propus pentru activele nefinanciare în 2024, această planificare detaliată va oferi o bază solidă pentru luarea deciziilor și pentru asigurarea unei administrări eficiente a resurselor financiare.