Analiză proiect buget 2024 – Făgăraș

Primăria Municipiului Făgăraș a publicat pe site-ul oficial proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 12.01.2024.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României.

Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024. Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 26.01.2024 să își trimită propunerile de modificări bugetare. Dezbaterea publică a acestui buget este organizată în data de 29 ianuarie 2024. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?DA
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?0
Data la care a fost publicat bugetul12 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații26 ianuarie 2024
Se organizează dezbatere publică?DA
Data dezbaterii publice29 ianuarie 2024
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat

Proiectul de buget al Municipiului Făgăraș pentru anul 2024 este construit pe baza unui deficit bugetar de -15.614 mii lei. Primăria planifică să încaseze 72.666.000 lei, în timp ce cheltuielile sunt estimate la 88.280.000 lei. 

Estimările bugetare pentru 2024 indică o valoare a veniturilor cu 65% mai mică față de execuția bugetară din perioada ianuarie-noiembrie a anului 2023.


Prezentare generală

La data efectuării analizei, pe site-ul Ministerului de Finanțe sunt disponibile numai datele execuției bugetare la Noiembrie, astfel comparația bugetului versus execuția bugetară din anul precedent se bazează pe aceste date.

În anul 2024, primăria Făgăraș estimează  o scădere  semnificativă a veniturilor comparativ cu anul 2023, respectiv de 65%.  

Conform proiectului de buget, se estimează reducerea semnificativă a subvențiilor planificate cu 112.374 mii lei, respectiv cu 99% față de anul 2023, și  diminuarea veniturilor nefiscale cu 35,9 milioane lei (-89%), veniturile fiscale înregistrând doar o diminuare de 773 mii lei, respectiv de 1%.

Analiza pe tipuri de cheltuieli

În schimb, cheltuielile bugetate pentru anul 2024 se ridică la 88.280 de mii lei, valoare cu 15.614 mii lei mai mare față de suma tuturor veniturilor. Din cele aproape 88,28 milioane lei, 77,35% sunt destinate cheltuielilor de funcționare (68,28,79 milioane lei), iar restul de 20 de milioane cheltuielilor de dezvoltare. 

Distribuția principalelor cheltuieli planificate pentru 2024 și prezentate în proiectul de buget este următoarea:

 • cheltuieli de personal 27,97 milioane lei => 30.61%
 • cheltuieli de capital 20 milioane leii => 23%
 • alte cheltuieli 120,05 milioane lei => 23%
 • cheltuieli materiale 13,98 milioane lei => 16%

Analiza cheltuielilor pe domenii

Prin bugetul  planificat pentru 2024 primăria va cheltui veniturile în principal pe: 

 • Asigurări și asistență socială 19.800 mii lei => 22%
 • Cultură, recreere, religie 10.550 mii lei => 12%
 • Aparatul primăriei 14.790 mii lei => 17%
 • Protecția mediului –  5.500 mii lei => 6%

Principalele investiții

În documentele publicate pe siteul primăriei nu am identificat lista proiectelor de investiții planificate în proiectul de buget, fiind menționată doar suma de 20.000 mii lei pentru cheltuielile de dezvoltare.

Concluzii și recomandări

 • Opinia noastra este aceea ca modul de planificare a veniturilor indică  faptul că primăria încă nu a identificat soluțiile pentru obținerea de  resurse financiare care să asigure integral cheltuielile de funcționare și susțineret a  proiectelor de dezvoltare locală.
 • Din analiza structurii datelor prezentate pentru dezbatera publică, concluzionăm faptul că administrația a “creionat” un buget doar pentru dezbaterea publică, nefiiind interesată de organizarea unei dezbateri reale.  Un argument în acest sens fiind modul de estimare a veniturilor fiscale  pentru 2024 unde  acestea nu sunt indexate cu 13.8% așa cum prevede HCL98/2023 aprobată de către consiliul local încă din aprilie 2023.
 •  Pentru a asigura o devoltarea reala și o creștere a condițiilor de viață a cetățenilor orașului este important ca primăria să gestioneze eficient resursele financiare, ținând cont de prioritățile comunității, precum și să asigure transparența și implicarea cetățenilor în procesul de bugetare.