Analiză proiect buget 2024 – Năsăud

Primăria Năsăud a publicat pe site-ul oficial proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 19.01.2024, cu o întârziere de 6 zile.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 03 februarie 2024 să își trimită propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?6
Data la care a fost publicat bugetul19 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații3 februarie 2024
Se organizează dezbatere publică?NU
Data dezbaterii publiceN/A
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF cu text selectabil

Primăria orașului Năsăud a publicat un proiect de buget pentru anul 2024, care cuprinde și instituțiile subordonate,  din care rezultă următoarele:

 • Valoarea totală a veniturilor: 76.407.000 lei;
 • Valoarea totală a cheltuielilor: 76.407.000 lei.
 • Cheltuielile de personal și cele cu bunurile și serviciile depășesc 55% din bugetul de cheltuieli, în timp ce cheltuielile de capital/investiții se ridică numai la 2,36% din total cheltuieli. 


Prezentare generală

 • Veniturile pe anul 2024 sunt preconizate să ajungă la 76.407.000 lei în timp ce veniturile din execuția bugetară pe anul 2023 s-au situat la 45.599.419,04 lei. Comparativ cu veniturile înregistrate pe execuția de la final de 2023 ( 45,5 milioane lei),  rezultă că Primăria Năsăud se bazează pe o creștere foarte mare de venituri în anul 2024. Între veniturile din 2023 și cele prevăzute pentru 2024 este o diferență de 30, 8 milioane de lei.   
 • Cheltuielile prevăzute pentru anul 2024 sunt în sumă de 76.407.000 lei exact la cât se ridică veniturile preconizate pe anul în curs. Cu toate acestea, execuția pe anul 2023 ne arată că anul trecut  s-au făcut cheltuieli de numai 41.755.053,95 lei respectiv cheltuielile s-au încadrat în veniturile obținute de Primăria Năsăud, reprezentând 45,5 milioane de lei.
 • Prevederile bugetare, atât privind veniturile dar și cheltuielile, pentru anul 2024 sunt foarte optimiste, în absența unui raport de fundamentare care să explice de unde provin veniturile suplimentare putem spune că bugetul se fundamentează pe baze greșite.

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Din proiectul de buget publicat de Primăria Orașului Năsăud observăm că mai mult de jumătate din buget este alocat pentru cheltuielile de personal și cele cu bunurile și serviciile. Acestea împreună depășesc 55 % din bugetul de cheltuieli, în timp ce cheltuielile de capital se ridică numai la 2,36% din total cheltuieli. La Asistență socială sunt alocate sume cu 50% mai mari față de cele de capital (care presupun investiții).  Vedeți mai jos sumele și proporția ocupată în buget de diferite tipuri de cheltuieli (clasificații economice) :

 • Cheltuieli de personal – 46.082.000 lei;
 • Bunuri și servicii  – 26.471.000 lei;
 • Dobânzi – 68.000 lei;
 • Fonduri de rezervă – 52.000 lei;
 • Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile – 44.800.000 lei;
 • Asistență socială – 7.222.000 lei;
 • Cheltuieli de capital – 3.027.000 lei;
 • Alte cheltuieli – 645.000 lei.

Analiza cheltuielilor pe domenii

Pentru administrația orașului Năsăud putem spune că sunt prioritare anumite domenii în funcție de sumele care se alocă la capitolul cheltuieli, după cum urmează: Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 34,34%, Învățământ – 24,57%, Asigurări și Asistență socială – 11,56% . 

Vedeți aici structura cheltuielilor pe domenii: 

 • Autorități executive și legislative – 7.315.000 lei
 • Sănătate – 908.000 lei;
 • Transporturi – 5.660.000 lei;
 • Învățământ – 18.439.000 lei;
 • Poliție locală – 218.000 lei;
 • Cultură, recreere și religie – 2.114.000 lei;
 • Asigurări și asistență socială – 8.674.000 lei;
 • Locuinte, servicii și dezvoltare publică – 25.774.000 lei.
 • Protecția Mediului – 5.949.000 lei;
 • Transporturi – 5.660.000 lei.

Principalele investiții

Proiectul de buget publicat pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Năsăud nu conține și programul de investiții, fapt pentru care nu putem să ne pronunțăm cu privire la alocările de sume din buget pentru diverse investiții sau care sunt prioritățile administrației din Năsăud pentru anul 2024.

Prezentarea proiectului de buget este un bun prilej de a arăta cetățenilor cum se preconizează cheltuirea veniturilor înregistrate, care sunt prioritățile și cât de aproape de interesul public se află investițiile administrației. Din păcate acest moment, menit a arăta cetățenilor ce se face pentru ei, este ratat prin modul birocratic, neprietenos, în care se face această consultare publică pe buget. Multe administrații locale fac această greșeală crezând că o consultare publică pe buget este pentru contabili, dar nu e așa, cetățenii sunt primii beneficiari dacă proiectul de buget este prezentat pe înțelesul tuturor.

Concluzii și recomandări

 • Proiectul de buget are prevăzute venituri și cheltuieli mult prea optimiste și fără o justificare. Din execuția pe anul 2023 rezultă că veniturile și cheltuielile totale pe anul 2023 s-au situat între 41 și 45 de milioane de lei, practic, în absența unor evenimente deosebite, sumele pentru 2024 ar trebui să fie similare sau mult mai apropiate. 
 • Proiectul a fost prezentat cu 6 zile de întârziere și nu are nici măcar o pagină de prezentare și fundamentare. Sunt prezentate doar tabele în PDF ceea ce nu este deloc prietenos cu cetățenii care doresc să analizeze bugetul. Nu este anunțată o dezbatere publică înainte de aprobare. Am solicitat pe mail, în baza legii nr. 544/2001, proiectul de buget în format xls dar Primăria Năsăud nu mi-a trimis nimic.
 • Recomandăm prezentarea bugetului într-o formă prelucrabilă și prietenoasă cu utilizatorii, de tip xls sau similare, respectiv includerea Programului de investiții dar și a unui/unor rapoarte de fundamentare care să prezinte prioritățile administrației locale.