Analiză proiect buget 2024 – Sânpetru

Primăria Sânpetru a publicat pe site-ul oficial proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 18.01.2024, cu 6 zile întârziere. 

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 03.02.2024 să își trimită propunerile de modificări bugetare. Cu toate acestea, primăria Sânpetru primește contestații numai până pe 28 ianuarie, termen cu 5 zile mai scurt față de cel impus de lege. Bugetele locale trebuiau aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?6
Data la care a fost publicat bugetul19 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații29 ianuarie 2024
Se organizează dezbatere publică?DA
Data dezbaterii publice29 ianuarie 2024
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?NU
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat

Conform documentelor puse în dezbaterea publică, proiectul de buget al Comunei Sânpetru pentru anul 2024 este construit pe baza unui deficit bugetar de -19,38 milioane lei, acest deficit fiind acoperit din excedentele bugetare din anii precedenți.

Estimările bugetare pentru 2024 indică o valoare a veniturilor de 45,64 milioane lei cu 57% mai mari față de veniturile înregistrate în execuția bugetară din luna decembrie  2023 (28,9 milioane lei).

Cheltuielile planificate pentru 2024 (65,03 milioane lei) sunt mai mari cu 43.75 milioane lei față de sumele înregistrate în execuția bugetară din luna decembrie  2023 (21,64 milioane lei).

Fondurile bugetate pentru investiții presupun un total de 40.3 milioane lei, cu cele mai mari alocări în domeniile transporturilor (25 milioane lei), iluminatului public (7.1 milioane lei) și învățământului (3,4 milioane lei).


Prezentare generală

Primăria Comunei Sânpetru estimează că va încasa în 2024 venituri fiscale în sumă de 27,4 milioane lei, în creștere cu 0,6 milioane lei (~2%)  față de veniturile fiscale încasate în 2023 și venituri nefiscale/ subvenții/ fonduri EU în sumă de 18,2 milioane lei cu 735% mai mari decât veniturile încasate în anul precedent.

Cele mai importante surse de venit sunt următoarele:

 • 12.6 milioane lei – Cote defalcate din Impozit pe venit, distribuit de la bugetul de stat;
 • 4.8 milioane lei – sume defalcate din TVA distribuite de la bugetul de stat
 • 4,2 milioane lei – Alte impozite și taxe;
 • 2,9 milioane lei – Impozite și taxe pe proprietate (clădiri, terenuri, șamd)
 • 17.2 milioane lei – Subvenții si Fonduri Europene.

Estimarea încasărilor impozitelor fiscale și taxelor pe proprietate ne arată că pentru 2024, în ciuda faptului că evoluția economică și demografică este în creștere, administrația comunei a preferat sa alcătuiască un buget de venituri fiscale pesimist, estimând în schimb o creștere substanțială a atragerii de sume din subvenții și fonduri europene.

Bugetul de cheltuieli propus pentru anul 2024 prevede cheltuieli în suma de 64,03 milioane lei, cu 206% mai mari față de execuția de la finalul anului trecut. 

Este de remarcat faptul că din totalul de 22,58 mil lei bugetați în anul 2023 s-au cheltuit 21,28 milioane lei, adică 94,5% din fondurile disponibile, ceea ce implica faptul ca în procesele administrative există o sincope în derularea proiectelor de investiții și de achiziții pentru care administrația locală nu a reușit sa le rezolve eficient.

Privind proiectul de buget din punctul de vedere al celor 12.127 persoane domiciliate în 2023 în comuna Sanpetru, putem spune ca în anul 2024 un locuitor din Sanpetru va plăti 51,7 lei pentru iluminatul public, 50,6 lei pentru aparatul executiv al primăriei și 32,10 lei pentru învățământ, 7.9 lei pentru salubritate.

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Analizând cheltuielile bugetate după clasificația economică/natura lor, observăm că principalele cheltuieli sunt:

 • 10,8 milioane lei cheltuieli cu bunuri și servicii (~17% din totalul cheltuielilor), suma bugetata fiind cu 32% mai mare decât execuția bugetară din 2023;
 • 8,6 milioane lei cheltuieli de personal (~13% din totalul cheltuielilor), suma bugetată fiind cu 50% mai mare decât execuția bugetară din 2023;
 • 1,7 milioane lei cheltuieli cu subvențiile (~3% din totalul cheltuielilor), suma bugetată fiind cu 9% mai mare decât execuția bugetară din 2023.

Analiza cheltuielilor pe domenii

Topul cheltuielilor bugetate după clasificația funcțională/pe domenii este următorul:

 • 7,5 milioane lei cheltuieli și investiții pentru iluminatul public (~12% din totalul cheltuielilor), suma bugetată fiind cu 1400% mai mare decat execuția bugetară din 2023;
 • 7,3 milioane lei cheltuieli pentru autoritățile executive (~11% din totalul cheltuielilor), suma bugetată fiind cu 43% mai mare decat execuția bugetară din 2023;
 • 4,6 milioane lei cheltuieli și investiții pentru învățământ (7% din totalul cheltuielilor), suma bugetată fiind cu 1339% mai mare decât execuția bugetară din 2023.

Principalele investiții

Investițiile bugetate pentru 2024 reprezintă 70% din bugetul total,  sunt în valoare de 40.32 mil lei.

Domeniile care vor primii de cele mai mari sume pentru investiții sunt: 

 • străzi  23,9 milioane lei, respectiv  59% din totalul investițiilor;
 •  iluminat public 6,9 milioane lei, respectiv 17% din totalul investițiilor;
 •  învățământ 3,4 milioane lei respectiv 8% din totalul fondurilor de investiții.

Cea mai mare investiție este prevăzută pentru domeniul infrastructurii  și se referă la alocarea sumei de 9,9 milioane lei pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 2, următoarea investiției este în valoare de 5,3 milioane lei alocați pentru proiectul de Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 6, samd

Concluzii și recomandări

Privind la cifrele din execuția bugetară a anului 2023 și a anilor precedenti putem afirma ca acestea arată în mare masură capacitatea administrației locale de a face ceea ce a promis și concluzionăm faptul că, deși se “promite marea cu sarea”, în fapt în fiecare an avem excedente bugetare.

La fel și în bugetul anului 2024 observăm o creștere a cheltuielilor și a investițiilor, detaliu care corelat cu analiza execuțiilor bugetare din ultimii trei ani, ne duce din nou la aceeași concluzie -construcția bugetului din 2024 este “doar o poveste” creată pentru a fi  “vândută” cetățenilor în campania din viitoarele alegeri locale. 

În plus, este necesar să avem în vedere și riscul implicat de “lacunele” existente în documentarea juridică a patrimoniului comunei, asupra aprobării documentațiilor necesare finanțărilor europene sau de la bugetul național.

Problema inventarierii patrimoniului a fost semnalată în ultimele procese verbale întocmite de către Curtea de Conturi ca urmare a controalelor din ultimi ani, dar a fost ignorată de catre administrația locală.

La fel ca în anii precedenți, documentația prezentată pentru dezbaterea publică este incompletă și nu respectă în totalitate prevederile art. 42 din legea 273/2006 a finanțelor publice locale, lipsind o serie de informații specifice pe baza cărora cetățenii ar putea monitoriza derularea proiectelor și ar sesiza “derapajele” în derularea acestora.

Gestionarea eficientă a resurselor financiare de către funcționarii administrației locale  este esențială, luând în considerare atât prioritățile necesare dezvoltării localității, cât și nevoile cetățenilor. De asemenea, este esențial să se garanteze transparența și documentarea informațiilor prezentate cât și participarea activă a cetățenilor în procesul bugetar.