Județul Argeș, cheltuieli UAT-uri 2016-23

Această pagină este dedicată bugetelor din județul Argeș și prezintă modul în care au fost gestionate fondurile publice în perioada 2016-2023, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de localități din județ (municipii, orașe, comune). Pagina poate fi utilizată ca un instrument de decizie pentru cetățenii care vor să voteze informat la alegerile locale din 9 iunie. Graficele sunt interactive și vă permit să urmăriți cât de eficienți au fost aleșii locali în gestionarea banilor publici.  

Înapoi la datele naționale.

Pe unele dintre grafice, aveți o serie de filtre care vă permit să afișați, personalizat, datele financiare ale localității voastre. Acolo unde opțiunile de filtrare sunt vizibile, veți găsi o descriere a filtrelor sub titlul graficului. Filtrele disponibile includ: 

 • Domeniul pentru care doriți să vedeți cheltuielile autorităților locale. Acest filtru vă permite să selectați un domeniu specific (sau mai multe), cum ar fi învățământul, sănătatea, transporturile etc.; 
 • Tipurile de cheltuieli efectuate de administrația publică – vă permite să vedeți cheltuielile specifice pentru personal, bunuri și servicii, Fonduri Externe Nerambursabile etc.; 
 • Lista unităților administrativ-teritoriale: vă permite să selectați una sau mai multe (după caz) UAT-uri pentru care doriți să afișați datele financiare; 
 • Anul: poate fi selectat pentru a afișa textul corespunzător pentru anul respectiv. 

Aceste opțiuni de filtrare sunt concepute pentru a vă ajuta să faceți alegeri informate, oferindu-vă o imagine clară despre prioritățile și eficiența cheltuielilor publice din județul și localitatea voastră. 

Hartă județ: 

Cum s-a descurcat Consiliul Județean Argeș în gestionarea fondurilor publice? 

Cheltuielile totale efectuate de Consiliul Județean (CJ) Argeș au crescut de la 577,86 milioane lei (în anul 2016) la 1,18 miliarde lei în anul 2023. Aceste sume reprezintă, în medie, 0,21% din totalul cheltuielilor raportate anual în bugetul general consolidat. Raportat la populația rezidentă, CJ Argeș a cheltuit în perioada 2016-2020 între 1.014 lei și 1.407 lei per capita, iar în perioada 2020-2023 între 1.407 lei și 2.076 lei pe cap de locuitor. 

Comparativ cu județele vecine (Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Vâlcea), Argeș se poziționează, anual, în primele trei județe cu cele mai mari cheltuieli totale. De pildă, în anul 2023, Consiliul Județean Argeș se poziționa pe locul al doilea, cu o valoare a cheltuielilor de 1,18 miliarde lei, cu 8,25% mai puțin față de cheltuielile Consiliului Județean Brașov (1,29 miliarde lei), dar cu 128% mai mult față de Consiliul Județean Teleorman, care ocupa ultima poziție. Raportat însă la populația rezidentă, Consiliul Județean Argeș efectuează cheltuieli mai mici față de jumătate dintre vecinii săi. În 2023, cele mai mari cheltuieli din vecinătatea județului Argeș au fost efectuate de Consiliul Județean Sibiu (3.009 lei per capita), iar cele mai mici de Consiliul Județean Teleorman (1.604 lei per capita). În anul 2023, Consiliul Județean Argeș a cheltuit 2.076 lei/ cap de locuitor. 

Consiliul Județean Argeș cheltuie anual cele mai mari sume de bani pentru domeniul sănătății. Aceste cheltuieli au crescut de la 246,68 milioane lei în anul 2016, când reprezentau aproape 43% din totalul cheltuielilor efectuate de CJ Argeș, la 576 milioane lei în 2023 (peste 52% din cheltuielile totale). Domeniul asigurărilor și asistenței sociale se plasează pe al doilea loc în fiecare an, CJ Argeș alocând până la 32,04% (anul 2018) din buget pentru aceste cheltuieli. În perioada 2016-2021, locul al treilea este ocupat de domeniul culturii, recreerii și religiei, iar în perioada 2022-2023 această poziție este ocupată de domeniul transporturilor. 

Împărțite pe tipuri de cheltuieli, fondurile publice gestionate de Consiliul Județean Argeș indică o (nevoie de) prioritizare a cheltuielilor de personal, care se poziționează, anual, pe primul loc și ocupă până la 58,95% (anul 2019) din bugetul total. Cheltuielile cu bunuri și servicii se poziționează aproape întotdeauna pe locul al doilea, cu excepția anului 2018, când au fost efectuate cheltuieli mai mari pentru asistența socială (145,98 milioane lei, față de 140,83 milioane pentru bunuri și servicii) și cu excepția anului 2023, când locul al doilea este ocupat de cheltuielile realizate cu Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. 

Topul localităților din județul Argeș 

Localitățile din județul Argeș cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor sunt: 

 1. Râca – 11.845 lei/ locuitor cheltuiți în 2018 
 1. Râca – 9.717 lei/ locuitor cheltuiți în 2023 
 1. Mioveni – 9.166 lei/ locuitor cheltuiți în 2021 

Localitățile cu cele mai mari venituri (raportat la populație): 

 1. Râca – venituri de 11.887 lei/ cap de locuitor în anul 2018; 
 1. Râca – venituri de 9.437 lei/ cap de locuitor în 2023; 
 1. Mioveni – venituri de 9.101 lei/ cap de locuitor în 2021. 

Localitățile cu cele mai mari cheltuieli per capita, efectuate din fonduri europene, sunt: 

 1. Topoloveni – 3.631 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2022; 
 1. Topoloveni – 2.777 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2023; 
 1. Schitu Golești – 1.598 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2019. 

Cum se descurcă fiecare localitate din județ cu gestionarea fondurilor publice? 

În această secțiune găsești o serie de grafice interactive, prin care poți vedea cum a gestionat fondurile publice fiecare administrație locală din județ. Mai întâi este nevoie să înțelegi cum poate fi folosit graficul. 

În graficul de mai jos poți căuta sau selecta direct din lista intitulată „Localitate” localitatea pentru care vrei să vizualizezi datele. Ai însă în vedere faptul că lista include numai unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, dacă, de pildă, locuiești într-un sat arondat unei comune, trebuie să selectezi denumirea comunei, pentru că aceasta include cheltuielile pentru toate satele din care este compusă. 

Odată ce ai selectat localitatea, graficul va afișa automat, prezentat pe ani, cheltuielile totale efectuate de această localitate din bani publici. Dacă te interesează numai cheltuielile efectuate pentru un anumit domeniu, cum ar fi învățământul sau protecția mediului, îl poți selecta din lista intitulată „domeniu”. Dacă, în schimb, te interesează anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cele de personal sau cu proiecte din PNRR, le poți selecta din lista „tipuri de cheltuieli”. Dacă vrei să te reîntorci la valorile totale, selectează „all” din lista domeniului și lista tipurilor de cheltuieli. 

Cele două filtre pot fi folosite fie individual, pentru a afișa cheltuielile totale dintr-un anumit domeniu sau un anumit tip de cheltuială din toate domeniile, fie împreună, pentru a afișa oricare combinații dintre cele două. De exemplu, dacă selectezi domeniul „protecția mediului” din lista aferentă, iar din filtrul tipurilor de cheltuieli selectezi „bunuri și servicii”, graficul va afișa, prezentat pe ani, suma cheltuielilor efectuate de localitatea ta pentru bunuri și servicii achiziționate pentru domeniul protecției mediului. 

Dacă vrei să compari localitatea ta cu alta din județ, le poți afișa simultan, selectându-le din lista „localitate”.