Județul Botoșani, cheltuieli UAT-uri 2016-23

Această pagină este dedicată bugetelor din județul Botoșani și prezintă modul în care au fost gestionate fondurile publice în perioada 2016-2023, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de localități din județ (municipii, orașe, comune). Pagina poate fi utilizată ca un instrument de decizie pentru cetățenii care vor să voteze informat la alegerile locale din 9 iunie. Graficele sunt interactive și vă permit să urmăriți cât de eficienți au fost aleșii locali în gestionarea banilor publici.  

Înapoi la datele naționale.

Pe unele dintre grafice, aveți o serie de filtre care vă permit să afișați, personalizat, datele financiare ale localității voastre. Acolo unde opțiunile de filtrare sunt vizibile, veți găsi o descriere a filtrelor sub titlul graficului. Filtrele disponibile includ: 

 • Domeniul pentru care doriți să vedeți cheltuielile autorităților locale. Acest filtru vă permite să selectați un domeniu specific (sau mai multe), cum ar fi învățământul, sănătatea, transporturile etc.; 
 • Tipurile de cheltuieli efectuate de administrația publică – vă permite să vedeți cheltuielile specifice pentru personal, bunuri și servicii, Fonduri Externe Nerambursabile etc.; 
 • Lista unităților administrativ-teritoriale: vă permite să selectați una sau mai multe (după caz) UAT-uri pentru care doriți să afișați datele financiare; 
 • Anul: poate fi selectat pentru a afișa textul corespunzător pentru anul respectiv. 

Aceste opțiuni de filtrare sunt concepute pentru a vă ajuta să faceți alegeri informate, oferindu-vă o imagine clară despre prioritățile și eficiența cheltuielilor publice din județul și localitatea voastră. 

Hartă județ: 

Cum s-a descurcat Consiliul Județean Botoșani în gestionarea fondurilor publice? 

Cheltuielile totale efectuate de Consiliul Județean (CJ) Botoșani au crescut de la 347,45 milioane lei (în anul 2016) la 868,44 milioane lei în anul 2022. În 2023, cheltuielile totale ale CJ scad față de anul precedent, ajungând la 833,1 milioane lei. Aceste sume reprezintă, în medie, 0,14% din totalul cheltuielilor raportate anual în bugetul general consolidat. Raportat la populația rezidentă, CJ Botoșani a cheltuit în perioada 2016-2020 între 885 lei și 1.438 lei per capita, iar în perioada 2020-2023 între 1.438 lei și 2.211 lei pe cap de locuitor. 

Comparativ cu județele vecine (Suceava și Iași), Botoșani are, anual, cele mai mici cheltuieli totale. De pildă, în anul 2023, Consiliul Județean Iași cheltuia 1,61 miliarde lei, cu 93,7% mai mult față de cheltuielile Consiliului Județean Botoșani. Raportat însă la populația rezidentă, cheltuielile CJ Botoșani se apropie de valoarea cheltuielilor efectuate de CJ Iași. De pildă, în 2023, CJ Iași cheltuia 2.122 lei per capita, în timp ce Botoșani a cheltuit 2.121 lei pe cap de locuitor. 

Consiliul Județean Botoșani cheltuie anual cele mai mari sume de bani pentru domeniul sănătății. Aceste cheltuieli au crescut de la 161,87 milioane lei în anul 2016, când reprezentau 46,6% din totalul cheltuielilor efectuate de CJ Botoșani, la 377 milioane lei în 2023 (peste 45% din cheltuielile totale). Domeniul asigurărilor și asistenței sociale se plasează pe al doilea loc în perioada 2016-2020, CJ Botoșani alocând până la 28,27% (anul 2018) din buget pentru aceste cheltuieli. În perioada 2021-2023, locul al doilea în topul priorităților bugetare a fost ocupat de domeniul transporturilor, pentru care s-au cheltuit cei mai mulți bani în anul 2022, în sumă de aproape 280 milioane lei (32,21% din totalul cheltuielilor efectuate de CJ în acel an). 

Împărțite pe tipuri de cheltuieli, fondurile publice gestionate de Consiliul Județean Botoșani indică o (nevoie de) prioritizare a cheltuielilor de personal, care se poziționează, anual, pe primul loc și ocupă până la 61,68% (anul 2020) din bugetul total. Cheltuielile cu bunuri și servicii se poziționează pe locul al doilea în perioadele 2016-2017 și 2020-2021. În 2018, cele mai mari cheltuieli sunt efectuate pentru asistența socială (79,8 milioane lei, respectiv 16% din buget), iar în 2022-2023 locul doi este ocupat de cheltuielile cu proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020. 

Topul localităților din județul Botoșani 

Localitățile din județul Botoșani cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor sunt: 

 1. Dorohoi – 8.765 lei/ locuitor cheltuiți în 2023 
 1. Dorohoi – 6.913 lei/ locuitor cheltuiți în 2022 
 1. Adășeni – 6.873 lei/ locuitor cheltuiți în 2019 

Localitățile cu cele mai mari venituri (raportat la populație): 

 1. Dorohoi – venituri de 8.587 lei/ cap de locuitor în anul 2023; 
 1. Dorohoi – venituri de 7.041 lei/ cap de locuitor în 2022; 
 1. Corlăteni – venituri de 6.772 lei/ cap de locuitor în 2021. 

Localitățile cu cele mai mari cheltuieli per capita, efectuate din fonduri europene, sunt: 

 1. Concești – 3.987 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2023; 
 1. Flămânzi – 2.633 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2022; 
 1. Coșula – 2.133 lei/ cap de locuitor cheltuiți din fonduri externe în anul 2020. 

Cum se descurcă fiecare localitate din județ cu gestionarea fondurilor publice? 

În această secțiune găsești o serie de grafice interactive, prin care poți vedea cum a gestionat fondurile publice fiecare administrație locală din județ. Mai întâi este nevoie să înțelegi cum poate fi folosit graficul. 

În graficul de mai jos poți căuta sau selecta direct din lista intitulată „Localitate” localitatea pentru care vrei să vizualizezi datele. Ai însă în vedere faptul că lista include numai unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, dacă, de pildă, locuiești într-un sat arondat unei comune, trebuie să selectezi denumirea comunei, pentru că aceasta include cheltuielile pentru toate satele din care este compusă. 

Odată ce ai selectat localitatea, graficul va afișa automat, prezentat pe ani, cheltuielile totale efectuate de această localitate din bani publici. Dacă te interesează numai cheltuielile efectuate pentru un anumit domeniu, cum ar fi învățământul sau protecția mediului, îl poți selecta din lista intitulată „domeniu”. Dacă, în schimb, te interesează anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cele de personal sau cu proiecte din PNRR, le poți selecta din lista „tipuri de cheltuieli”. Dacă vrei să te reîntorci la valorile totale, selectează „all” din lista domeniului și lista tipurilor de cheltuieli. 

Cele două filtre pot fi folosite fie individual, pentru a afișa cheltuielile totale dintr-un anumit domeniu sau un anumit tip de cheltuială din toate domeniile, fie împreună, pentru a afișa oricare combinații dintre cele două. De exemplu, dacă selectezi domeniul „protecția mediului” din lista aferentă, iar din filtrul tipurilor de cheltuieli selectezi „bunuri și servicii”, graficul va afișa, prezentat pe ani, suma cheltuielilor efectuate de localitatea ta pentru bunuri și servicii achiziționate pentru domeniul protecției mediului. 

Dacă vrei să compari localitatea ta cu alta din județ, le poți afișa simultan, selectându-le din lista „localitate”.