Funky Money

Funky Citizens cred cu tărie că transparenţa, participarea informată a cetăţenilor şi bugetarea bazată pe strategii de dezvoltare pe termen lung vor duce la o mai mare responsabilitate, eficienţă şi la reflectarea nevoilor comunităţii în cheltuirea banilor publici.

Ce nu ne place

Lipsa de responsabilitate în gestionarea banilor publici are cauze multiple, însă ne-am propus să ne concentrăm pe trei cauze principale: finanţele publice reprezintă un „mister” pentru o mare parte din contribuabili; participarea la procesul de luare a deciziilor este oricum scăzută; iar între politicile bugetare și politicile de dezvoltare există o ruptură profundă.

Accesul la datele bugetare este garantat, însă transparenţa este una de formă. Lipsa unei informări adecvate cu privire la procesul bugetar duce astfel la o capacitate scăzută a contribuabililor de a resposabiliza decidenții, dar și la neîncredere materializată prin asocierea cheltuirii banilor publici cu corupția.
Cadrul legal care cuprinde prevederi care ar trebui să asigure participarea la politica privind gestionarea banilor publici este foarte larg. Cu toate acestea, fie din cauza implementării defectuoase a acestor instrumente, fie din cauza apatiei civice, dialogul dintre contribuabili și administrația publică este unul care rămâne, de multe ori, la nivel de cerință legală.

Indiferent dacă vorbim de bani europeni, a celor de la nivel național sau a celor de la nivel local, când este analizată eficiența cheltuirii banilor în România, aspectul comun remarcat este lipsa de impact. Cauzele principale sunt absenţa unor mecanisme de determinare a necesităților de dezvoltare pe termen lung, prioritizarea necesităților de finanțare în funcție de factori politici și nu de date reale, precum şi risipirea unor bani publici prin corupție, fraudă sau proastă administrare.

Ce vrem

Scopul nostru este de a promova responsabilitatea în gestionarea banilor publici prin transparență, participare publică și eficiență pentru un impact real al banilor cheltuiți în raport cu nevoile de dezvoltare ale comunității.

Obiective specifice:

  1. Creşterea calitativă şi cantitativă a informării cetăţenilor privind politica bugetară
  2. Promovarea unui proces transparent, participativ și bazat pe date pentru luarea deciziilor legate de prioritățile de finanțare la nivel naţional şi local
  3. Susţinerea unei politici bugetare înclinate către strategii, programe și proiecte pe termen lung.

Cum ar arăta

  • Bugetele ar fi făcute multi-anual
  • Cetăţenii ar fi implicaţi în dezbateri privind bugetele locale şi centrale
  • Bugetele ar fi colorate şi explicate simplu
  • Banii ar fi alocaţi pe proiecte şi pe strategii de dezvoltare, nu pe cârpeli
  • Ar fi interzis termenul „contribuabil” şi înlocuit cu „finanţator”, iar părerea cetăţeanului plătitor de taxe ar fi la fel de importantă ca cea a FMI
  • Taxele ar fi plătite direct de către angajat, astfel încât să avem dreptul la grevă fiscală şi la neplata taxelor