Ministerul Fondurilor Europene trebuie să ia decizii rapide pentru a implementa Strategia Națională Anticorupție

Sursa: ziuanews.ro

În atenția Ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici

APEL AL SOCIETĂȚII CIVILE cu privire la Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie necesită decizii rapide la nivelul Ministerul Fondurilor Europene

BUCUREȘTI, 20 februarie 2015 – Întârzierile privind programarea şi contractarea fondurilor europene din bugetul 2014-2020 riscă să afecteaze capacitatea de implementare a măsurilor înscrise în Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2012-2015. Instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alţi actori interesaţi de creşterea transparenţei şi integrităţii din cadrul autorităţilor publice se găsesc în imposibilitatea de-a demara proiecte legate de prevenirea și combaterea corupției în prima jumătate a anului 2015.

Ministerul Fondurilor Europene are datoria de-a se consulta cu toate părţile implicate, pentru a adopta cât mai curând posibil actele normative fără de care Ghidul solicitantului, Procedura de contractare şi Formularul de prezentare a propunerilor de proiecte nu vor putea fi adoptate.
Cele trei acte normative trebuie să cuprindă, într-o exprimare clară, reguli simple şi stabile pentru:

 • cheltuielile eligibile în cadrul contractelor;
 • criteriile de selecţie a partenerilor pentru proiectele contractate;
 • sistemul de raportare în format electronic a indicatorilor, activităţilor şi rapoartelor.
 • Aceste documente, necesare în vederea adoptării cadrului de reglementare specific perioadei de programare 2014-2020, pot fi realizate fie prin elaborarea unor reguli noi, fie prin extinderea valabilităţii celor aferente perioadei anterioare de programare.

Organizaţiile societăţii civile solicită organizarea de către Ministerul Fondurilor Europene a unei sesiuni de lucru cu toate părţile implicate, până la finele lunii februarie, astfel încât Obiectivul specific 2.2 din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 să poată demara cel mai târziu la sfârşitul lunii martie 2015.

Ultimul raport de progres în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare menționează:

„Crearea unor instituții solide și durabile este un element important care trebuie avut în vedere din perspectiva direcționării fondurilor UE în sprijinul obiectivelor MCV, inclusiv prin stabilirea eficientă a priorităților politicii de coeziune în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței autorităților publice.”

Întrunirea platformei de cooperare cu societatea civilă, din cadrul efortului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie a avut loc pe data de 17 februarie 2015, la sediul Ministerului Justiţiei; la întâlnire au participat reprezentanţi ai Secretariatului tehnic SNA, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv ai Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

În ordine alfabetică, organizaţiile prezente la întrunirea platformei de cooperare cu societatea civilă):

 1. Asociaţia Actori Europeni EurActiv
 2. Asociaţia Funky Citizens
 3. Centrul de Resurse Juridice
 4. Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică ECLER
 5. the Romanian Center for European Policies
 6. Expert Forum
 7. Freedom House România
 8. Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală
 9. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
 10. Societatea Academică din România
 11. Transparency International România

Față de acestea, se alătură acestui apel Active Watch și Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale CENTRAS.

Lista semnatarilor rămâne deschisă.

Persoană de contact: Bianca Toma, coordinator proiecte Centrul Român de Politici Europene (CRPE); bianca.toma@crpe.ro; +40 731 357 221

Related Posts

Comments (1)

[…] făcut un apel către Ministerul Justiției vizavi de Strategia Națională Anticorupție, după o întrunire a platformei de cooperare cu […]

Leave a comment