Open Contracting – bună guvernanță în contracte publice

Motivație

Mai mult de un sfert din achizițiile publice din România sunt suspecte de corupție sau fraudă, conform unui raport al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Care este costul corupției? Statisticile spun că între 5.4 și 12 miliarde de Euro – bani publici irosiți în cadrul achizițiilor publice în care bunuri și servicii sunt cumpărate la supra-preț, adesea de la firme abonate la contracte cu statul.

Criza Covid-19 nu a făcut decât să evidențieze aceste vulnerabilități adânc înrădăcinate în sistemul din România. Mai mult, măsurile legislative rapide luate pentru combaterea pandemiei au încurajat și mai mult practicile la limita sau în afara legii. Multe autorități au abuzat de capacitatea de a încheia contracte directe, chiar dacă acestea nu aveau vreo legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus. Efectele s-au văzut în rapoarte oficiale, dar și în investigațiile jurnaliștilor care au arătat cum autoritățile contractante s-au grăbit să facă un soi de „express shopping” pentru bunuri a căror valoare pentru public este sub semnul întrebării.

O bună parte din aceste probleme pot fi combătute prin aplicarea principiilor și standardelor open contracting, un concept la care deja au aderat peste 50 de țări și orașe din lume.

Obiective

Conceptul de open contracting reprezintă un ansamblu de norme şi practici care au ca scop o mai mare transparenţă şi participare în toate etapele procesului achiziţiilor publice. Scopul acestui proiect este reducerea corupției în achizițiile publice prin introducerea acestui concept către public și decidenți.

Concret:

  • vom cerceta care sunt nevoile și hibele legislative în transparență și participare publică prin compararea cu exemple de bune practici din municipalități franceze
  • vom iniția un dialog între societatea civilă și decidenți și vom încerca să identificăm parlamentari interesați de introducerea conceptului în legislație
  • vom demara o campanie prin care vom explica publicului ce este și care sunt avantajele open contracting
  • vom monitoriza implementarea open contracting în legislație

Parteneri

Demarăm acest proiect în parteneriat cu Open Contracting Partnership, o organizaţie cu activitate la nivel internaţional și cu expertiză esenţială pentru implementarea conceptului de open contracting.

OCP ne va susține atât financiar cât și prin asistență tehnică și ne va ajuta în identificarea și analizarea exemplelor de bune practici în domeniu.

Finanțare

Proiectul „Open contracting – promovarea bunei guvernanţe în contracte publice, folosind modelul francez” este susținut financiar parțial de către Ambasada Franței în România / Institutul francez printr-o finanțare de 4.850 Euro oferită în cadrul concursului de proiecte Sprijin pentru societatea civilă pe tema Statul de drept.

De asemenea, proiectul beneficiază și de o finanțare de 5.000 USD oferită de Open Contracting Partnership.

Calendar

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 5 luni.
1 august 2021 – 31 decembrie 2021

Proiect implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România / Institutului francez din România.