Solicitare dezbatere publică – implementarea PNRR trebuie să respecte principiul transparenței până la capăt

Stimate domnule ministru,

Având în vedere publicarea Proiectului de Ordonanţă de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă pe website-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,

vă solicităm organizarea unei dezbateri publice privind conținutul acestuia, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională.

Pe lângă obligația din legislația națională de publicare și dezbatere a proiectului de act normativ, dorim să vă amintim că Planul Național de Redresare și Reziliență se supune unui cadru european care pune implicarea societății civile și a partenerilor sociali într-o poziție foarte importantă pentru buna elaborare și implementare a acestor fonduri.

Astfel, însuși Regulamentul pe care proiectul de OUG îl operaționalizează (Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 12 februarie 2021 de instituire a „Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă”), specifică faptul că trebuie să existe o consultare nu doar la momentul pregătirii planului, ci și, în cazul în care este aprobat, în implementare și că această consultare nu va putea fi una doar de formă, ci una care să poată fi ulterior transpusă în rapoartele prin care se vor solicita noi tranșe din aceste fonduri:

Articolul 18 4) (q) pentru pregătirea și, după caz, pentru implementarea planului de redresare și reziliență, un rezumat al procesului de consultare, desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național, a autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a organizațiilor de tineret și a altor părți interesate relevante, precum și al modului în care contribuțiile părților interesate se reflectă în planul de redresare și reziliență

Salutăm operaționalizarea unor elemente care vor asigura transparența în utilizarea fondurilor alocate prin PNRR, însă vă aducem la cunoștință că acestea nu acoperă în totalitate nu doar exigențele europene în materie, ci și chiar angajamentele luate de România.

De exemplu, se precizează existența unui tablou de bord ca „platformă de informare, în timp real, cu privire la stadiul de implementare a fiecărei măsuri, investiții, componentă de reformă, reformă și care va prezenta informații exportate din sistemul informatic”. Se precizează însă doar că MIPE va avea rolul administrării acesteia. Nimic însă despre exportul acelor date în format deschis și nimic despre termenele de realizare (deși sistemul informatic este asumat prin PNRR a fi gata până la finalul lunii decembrie 2021).

Mai mult, în Planul Național de Redresare și Reziliență, așa cum a fost aprobat de Comisia Europeană și de Consiliul UE în 28 octombrie 2021, în Partea a 3-a, pagina 57, există următorul angajament care nu este transpus și în proiectul de OUG sau printr-o hotărâre de guvern, deși acest lucru trebuia să aibă loc la 30 de zile de la adoptarea PNRR (conform OUG 155/2020):

În scopul asigurării implicării partenerilor sociali și societății civile în urmărirea progresului PNRR și al reformelor, se va constitui și un Comitet de Monitorizare, având ca membri organizații neguvernamentale selectate prin apel de candidaturi de către MIPE, în baza gradului de reprezentativitate al acestora, alături de care se vor regăsi similar sindicate și patronate, precum și structuri asociative ale administrației publice locale, respectiv Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România, precum și alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. Reuniunile Comitetului de Monitorizare vor avea loc trimestrial și în cadrul lor va avea loc informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR, contribuția PNRR la îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, precum și a strategiilor UE, consultarea membrilor în scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea reformelor și a PNRR, precum și dezbaterea altor aspecte care reies din procesul de implementare efectivă. Procedura de organizare și funcționare va fi una similară FESI.

Astfel, considerăm că proiectul de OUG nu asigură încă standardul necesar prin cadrul european pentru consultarea societății civile și a partenerilor sociali în implementarea și, mai ales, monitorizarea PNRR. La momentul de față, proiectul de OUG menționează doar marginal Comitetul de Monitorizare, iar apelul de candidaturi pentru constituirea acestuia nu s-a lansat. Având în vedere faptul că MIPE are responsabilitatea în „asigurarea derulării procesului de consultare publică cu toți partenerii sociali, pentru crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru elaborarea/aprobarea/implementarea/modificarea PNRR”, vă solicităm așadar organizarea cât mai rapidă a unei dezbateri pentru corectarea acestor lipsuri. Ar fi păcat ca prin chiar primul document cadru pentru implementarea acestui Program fundamental pentru România să dăm semnalul că se poate face rabat de la principiul dialogului social și civic.

Cu considerație,

  • Funky Citizens
  • Consiliul Național al Elevilor
  • Consiliul Tineretului din România
  • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Related Posts

Leave a comment