Analiză proiect buget 2024 – HOREZU

Primăria orașului Horezu a publicat pe site-ul  oficial proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 15.01.2023, cu 2 zile întârziere.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 30 ianuarie să își trimită propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024. Totuși, acest UAT primește contestații până pe 29 ianuarie, termen mai scurt cu o zi față de cel impus de lege.

TransparencyScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?2
Data la care a fost publicat bugetul15 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații29 ianuarie 2024
Se organizează dezbatere publică?numai la cererea cetățenilor
Data dezbaterii publiceN/A sau 29 ianuarie 2024
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?DA
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat

Proiectul de buget pentru 2024 al Orașului Horezu, este construit fără deficit bugetar, valoarea totală a veniturilor și a cheltuielilor fiind de 112,5 mil lei fiecare. 

Estimările bugetare pentru 2024 indică o valoare a veniturilor de 3 ori mai mare față de execuția bugetară din anul 2023, în timp ce cheltuielile planificate (112,5 mil lei) sunt mai mari de 3,8 ori față de execuția lui 2023 (29,3 milioane lei). Investițiile din fondurile naționale și europene au o pondere importantă atât în veniturile bugetate (75%), cat și în cheltuielile bugetate (77,33%).


Prezentare generală

La data efectuării analizei, pe site-ul Ministerului de Finanțe sunt disponibile date la Noiembrie privind execuția bugetară pentru 2023.

În redactarea bugetului au apărut următoarele erori:

  • Investiția “Punte pietonala str Mircea cel Batran, în Orașul Horezu”  în valoare de 3 mii lei este detaliată în lista investitiilor pentru anul 2024, dar nu este luată în calcul în valoarea totală a cheltuielilor.
  • Pe pagina 8 a Proiectului de Hotărâre, la capitolul 65.02 Invățământ – sumele sunt trecute fără mii lei  (pag 8)
  • Pe pagina 9 a Proiectului de Hotărâre, la capitolul  70.02 locuințe – sumele sunt trecute fără mii lei (pag 9)
  • La capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, servicii, dezvoltare comunală – Program PNRR – cele 3 investiții adunate dau mai mult cu 1 mie lei decât în bugetul propus – 12.101 mii lei in loc de 12.100 mii lei 

Analiza pe tipuri de cheltuieli

Cheltuielile de personal sunt bugetate pentru 2024 în valoare de 9,5 mil lei, cu o creștere de 25% față de 2023 (7,7 mil lei pentru 11 luni în 2023).

La data efectuării analizei, sumele pentru bunuri și servicii nu sunt defalcate suficient. Categoria de cheltuieli materiale sunt în valoare de 10,13 mil lei, fața de 5,7 mil lei consumați în 2023.

Pentru categoria de cheltuieli asistență socială, în 2024 sunt bugetate 2,7 mil lei. În anul 2023, pană în luna noiembrie au fost raportate ca execuție bugetară 1,7 mil lei.

Analiza cheltuielilor pe domenii

Din total 112,5 mil lei cheltuieli previzionate, 32% sunt bugetate la transporturi, 23% pentru categoria locuințe, servicii si dezvoltare publica, și 14% pentru sanatate.

Cheltuielile pentru învățământ reprezintă 6% din total buget cheltuieli previzionat. În anul 2024 sunt bugetate 6,36 milioane lei, din care 5,87 mil lei investiții locale și europene pentru reabilitare școli și grădinițe. În perioada ianuarie – noiembrie 2023  bugetul consumat pentru invatamant a fost de 0,34 mil lei.

Cheltuielile pentru sănătate reprezintă  14% din total buget cheltuieli previzionat. În aceasta categorie intra cheltuielile și investițiile aferente: spital, cabinet medical liceu și costurile cu asistent medical comunitar. În anul 2024 sunt bugetate 15,87 mil lei vs 3,71 mil lei consumate in 2023.

Iar cheltuielile pentru locuințe, servicii si dezvoltare publica reprezintă 23% din total buget cheltuieli previzionat. În aceasta categorie intra cheltuielile cu servicii în domeniul locuinței, servicii, dezv. comunala, iluminat public. În 2024 cheltuielile previzionate sunt de 5,2 mai mari decat în anul 2023 (11 luni) – 26 mil lei versus 4,9 mil lei in 2023. Cea mai mare parte a cheltuielilor propuse – 24,3 mil lei – o reprezinta investitiile din fonduri europene și naționale

Principalele investiții

Investițiile bugetate pentru 2024 reprezintă 77% din bugetul total, și sunt în valoare de 87 mil lei. Sumele sunt împărțite în două categorii: investiții din fonduri europene – PNRR, FEDR – în valoare de 75,3 mil lei; și investiții din fonduri naționale în valoare de 11,7 mil lei.

Cea mai mare investiție, în valoare de 14,4 mil lei, este bugetată pentru achiziția de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Orășenesc Horezu.

Pentru Programul Anghel Saligny, sunt bugetate venituri în valoare de 21 mil lei, și costuri pentru investiții în drumuri în valoare de 13,5 mil lei.

De asemenea sunt alocate 11,7 mil lei pentru înființarea și dotarea cu autobuze nepoluante a serviciului public de transport local Horezu, în parteneriat cu Comuna Măldărești, Vâlcea. 

Concluzii și recomandări

Deși nu avem situația finală lui 2023, anul 2024 pare un an mult mai ambițios: veniturile cresc de 3 ori, iar cheltuielile cresc de 3,5 ori.

Finanțările externe și fondurile nerambursabile constituie mai mult de 50% din totalul sumelor bugetate. În contextul alegerilor din anul 2024, apare întrebarea dacă proiectele planificate vor fi demarate și dacă sumele alocate vor fi cheltuite conform estimărilor bugetare. 

Pentru o gestionare mai eficientă a bugetului, este esențială o planificare meticuloasă și monitorizare continuă a proiectelor bugetate, cu atenție la identificarea și gestionarea promptă a devierilor. Comunicarea transparentă, flexibilitatea bugetară și implicarea activă a părților interesate sunt, de asemenea, fundamentale pentru a asigura succesul implementării, mai ales într-un an electoral, unde o evaluare prealabilă a impactului politic poate contribui la anticiparea și adaptarea la schimbări.