Funky Institutions

Funky Citizens adună în jurul lor cetăţeni informaţi (civic-ally fit) care luptă pentru servicii publice prietenoase, transparente, eficiente, digitalizate şi îndreptate către satisfacţia beneficiarilor lor.

Ce nu ne place

Calitatea şi eficienţa serviciilor publice (administraţie publică şi justiţie) sunt încă foarte scăzute, atât din cauza reformei „cârpite” a acestora, cât şi din cauza unei reacţii limitate a cetăţenilor faţă de problemele care afectează furnizarea acestora.

Cetăţenii nu sunt încă bine echipaţi pentru a interacţiona cu acestea şi nici pentru a responsabiliza autorităţile în livrarea serviciilor publice care li se cuvin la un standard ridicat. De aceea, nivelul de încredere în instituţii este unul scăzut, înţelegerea rolului diverselor autorităţi vagă, iar contactul cu acestea o injecţie necesară.

De cealaltă parte a baricadei, cei din serviciile publice sunt confruntaţi cu resurse puţine, dar şi cu o înţelegere limitată a rolului lor în raport cu cetăţeanul. Cadrul legal care instituie standarde de transparenţă, participare sau accesibilizare a informaţiei instituţiilor există, însă de cele mai multe ori este implementat de formă sau deloc.

Reformele din aceste domenii s-au făcut mai curând ca urmare a presiunilor europene şi internaţionale, de cele mai
multe ori „după ureche” şi fără o evaluare a impactului sau fezabilităţii acestora. Totodată, într-o eră a tehnologizării puternice, serviciile publice din România sunt încă slab digitalizate şi foarte puţin prietenoase.

Ce vrem

Scopul Funky Citizens este de a contribui la o mai mare calitate şi eficienţă în furnizarea serviciilor publice din administraţia publică şi justiţie. Ne propunem să facem acest lucru prin:

Obiective specifice:

 1. Promovarea unor iniţiative de reformă a serviciilor publice bazate pe date, pe strategii integrate pe termen lung şi pe utilizarea noilor tehnologii
 2. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a participării cetăţenilor în responsabilizarea autorităţilor publice prin accesibilizarea informaţiilor şi educare
 3. Susţinerea implementării efective a standardelor de transparenţă şi participare a instituţiilor care furnizează servicii publice

Cum ar arăta

 • Serviciile publice ar veni către cetăţeni, în locurile circulate de ei, la metrou, în online
 • Dacă tot ar trebui să mergem într-o instituţie publică, ar fi pentru scurt timp, am primi o prăjitură, am avea nevoie doar de buletin
 • Ar exista automate de timbre fiscale
 • Nu ar exista cozi, înghesuială sau munţi de hârtie
 • Informaţiile ar fi sistematizate, în hub-uri sau site-uri
 • La intrarea în instituţii ne-ar ghida linii colorate către ghişeul nostru
 • În şcoli am fi învăţaţi despre cum „your first time counts” (adică prima oară când ne facem buletinul, prima dată când votăm)
 • Am putea vedea ce fac cei pe care îi plătim