Monitorizăm bugetul de stat – aprilie 2024

Deficitul bugetar a ajuns la un nivel îngrijorător de –3,24% din Produsul Intern Brut (PIB), până la finalul lunii aprilie. Acest deficit este cel mai mare înregistrat în ultimele aproape două decenii pentru această perioadă a anului. Similar, la finalul lunii martie, deficitul de -2,06% din PIB era cel mai mare din aceeași perioadă a anilor 2008-2024.

Luna aprilie înregistrează cel mai mare deficit de la începutul anului, în valoare de –21,41 miliarde lei, adică -1,18% din PIB, depășind cu mult ținta din Trimestrul II (T2) de –0,76% din PIB deficit bugetar. Ritmul alert de adâncire a deficitului bugetar ar trebui să ridice semne serioase de întrebare cu privire la respectarea țintei de –5% deficit pentru întregul an 2024. 

De ce să-ți pese că statul are deficit

Poate nu-ți pasă că Guvernul nu reușește să potolească deficitul, mai ales când nu-ți plac politicienii care-l conduc. Dar probabil îți va păsa ce măsuri vor lua pentru a-l reduce. Deficitul poate duce la o inflație mai mare și implicit un bon fiscal mai consistent pentru tine. Un exemplu foarte bun este chiar anul trecut, când s-au impus noi taxe și impozite pentru combaterea deficitului. Asta a dus la mărirea prețurilor pe anumite bunuri și servicii. Deci plătim mai mult statului acum, cu miza de a nu plăti mai mult pe termen lung. Desigur, dacă nici acum deficitul nu se mai încadrează în țintele Guvernului, poate fi un semn că măsurile pentru care plătești deja sunt ineficiente.

Veniturile încasate până la final de aprilie 

Totalul veniturilor încasate în primele patru luni ale anului se ridică la aproximativ 183 miliarde lei. Numai în luna aprilie, statul a colectat 50,53 miliarde lei, reprezentând 27,65% din totalul veniturilor din primele luni ale anului 2024. Veniturile cumulate din perioada ianuarie – aprilie reprezintă 10,3% din PIB – o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului 2023, când veniturile au reprezentat 9,9% din PIB. 

Veniturile curente – care includ veniturile fiscale, contribuțiile de asigurări și veniturile nefiscale constituie peste 91% (166,91 miliarde lei) din totalul încasat la bugetul general consolidat. Din acestea, 90,23 miliarde lei provin din venituri fiscale, 61,43 miliarde din contribuții de asigurări și 15,23 miliarde din venituri nefiscale. Veniturile fiscale colectate strict în luna aprilie înseamnă 26,91 miliarde lei, fiind mai mari decât în oricare dintre lunile precedente ale anului 2024. 

Cheltuielile efectuate în primele patru luni ale anului din bugetul general consolidat 

În primele patru luni ale anului, statul a cheltuit aproximativ 240 miliarde lei din bugetul general consolidat. Cheltuielile lunare au crescut semnificativ în aprilie față de primele trei luni ale anului, ajungând la 71,94 miliarde lei (o creștere de 37,3% față de cheltuielile efectuate în luna februarie). Față de aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile efectuate din bugetul general consolidat au crescut, nominal, cu 29,2%. Raportat la PIB, cheltuielile din primele patru luni ale anului 2023 reprezentau 11,6%, în timp ce în anul 2024 acestea au ajuns deja la 13,6% din PIB. 

Cele mai mari cheltuieli de până acum s-au înregistrat pentru asistența socială (83,73 miliarde lei sau 4,7% din PIB), urmate de cheltuielile de personal (50,33 miliarde lei sau 2,8% din PIB) și cheltuielile cu bunuri și servicii (30,27 miliarde lei sau 1,7% din PIB). 

Cheltuielile cu asistența socială au crescut cel mai mult comparativ cu  lunile precedente. Doar în aprilie s-au cheltuit 26,95 miliarde lei în acest scop, – cu 49,4% mai mult față de martie.  

Alte creșteri semnificative față de lunile anterioare se observă la cheltuielile de personal, bunuri și servicii, dobânzi, transferuri, alte cheltuieli și cele din componenta de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Din fondurile nerambursabile ale PNRR s-au cheltuit 1,73 miliarde lei, din care 28% (487 milioane lei) au fost cheltuite în luna aprilie. Pentru a atinge ținta stabilită pentru primul semestru, ar trebui cheltuite peste 19 miliarde lei în lunile mai și iunie, adică de 11 ori mai mult decât în primele patru luni. 

Din împrumuturile aferente PNRR s-au cheltuit 2,72 miliarde lei, din care 1,21 miliarde (44,48%) au fost cheltuite în luna aprilie. Pentru a respecta bugetul alocat pe primul semestru, în următoarele două luni ar trebui cheltuit restul de 60% din fonduri. 

Related Posts

Leave a comment