Destul e destul – vrem dezbaterea bugetului de stat!

După noaptea furtunoasă în care Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul bugetului de stat după miezul nopții, Funky Citizens a solicitat astăzi dezbaterea publică a proiectului Bugetului de stat pentru anul 2015, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată. Reamintim că acest prost obicei al încălcării legii se perpetuează de la an la an, într-o totală sfidare a plătitorilor de taxe și impozite.

captura MFP

Ignorarea elementelor ce țin de respectarea legislației în vigoare poate duce la nulitatea unei eventuale adoptări a proiectului bugetului de stat dacă aceasta se întâmplă înainte de termenul legal de 10 zile de la publicarea acestuia și la încălcarea a nu mai puțin de trei legi în vigoare (Legea 500/2002 privind finanțele publice, Legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară și Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică).

A invoca urgența aprobării bugetului cu nerespectarea legislației în vigoare nu se justifică din moment ce:

  1. Conform Legii 500/2002 privind finanţele publice Art. 35 (4) „După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.”
  2. Conform Memorandumului de înţelegere cu FMI, “The third review of the program will take place on or after June 25, 2014, and the fourth review on or after September 28, 2014.” (pagina 3 – http://www.imf.org/External/NP/LOI/2014/ROU/030514.pdf).
  3. Nu în ultimul rând, nu sunt aplicabile dispozițiile din art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003, pentru că nu există (i) circumstanțe excepționale care (ii) să impună adoptarea de (iii) soluții imediate pentru (iv) evitarea unei (v) grave atingeri aduse interesului public, deci nu sunt întrunite cumulativ și simultan toate aceste 5 condiții, care sunt de strictă interpretare, referindu-se la o excepție.

Astfel, Ministerul Finanțelor Publice cunoștea dinainte că are obligația prezentării unui buget înainte de 15 noiembrie, iar conform Acordului cu FMI, Guvernul ar fi putut să se consulte cu Fondul înainte de această dată.

Considerăm că cetățenii români (finanțatorii naționali) merită o consultare la fel de riguroasă precum cea prin care a trecut bugetul de stat prin dezbaterile cu finanțatorii internaționali în aceste zile.

Solicităm Guvernului să nu adopte proiectul legii bugetului de stat până la scurgerea termenului legal de cel puțin 10 zile în care acesta ar trebui supus dezbaterii publice.

Solicităm Parlamentului, prin Birourile Permanente ale celor două Camere, să retrimită Guvernului proiectul de lege în cazul nerespectării întregii proceduri legale, evitând astfel legitimarea unei încălcări a legii.

Adoptarea furtunoasă a proiectului bugetului de stat este în măsură să arate lipsă de respect față de cetățenii și companiile din România, pe banii cărora este construit acest buget, motiv pentru care solicităm respectarea legii și dezbaterea publică a proiectului de buget timp de cel puțin 10 zile.

Persoană de contact: Elena Calistru, elena@funkycitizens.org, telefon 0723627448.

AICI găsiți solicitarea transmisă Ministerului Finanțelor Publice.

Related Posts

Comments (1)

[…] ne-am frustrat cu bugetul de stat pe 2016: am trimis observații chiar dacă termenul a fost draconic, am criticat procesul (prea pe genunchi, prea pe grabă, ca anul trecut) […]

Leave a comment