Îi cerem Președintelui Iohannis să nu promulge legea pseudo-desființării SIIJ

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

(scroll for English version)

Iar ne pun politicienii de-a curmezișul Europei. Mai devreme sau mai târziu, se vor întoarce împotriva noastră aceste sfidări. Cine sfidează pe cine? Păi coaliția de guvernare se face că desființează secția specială (infama SIIJ, de-am moștenit-o din epoca Dragnea), dar o face doar de formă. Asta deși Comisia de la Veneția, GRECO, MCV și CJUE au zis că nu e tocmai OK ce face România pe acest subiect. Și felul în care o face e scandalos: legea inițiată de Ministerul Justiției a ajuns ieri în Senat, iar Comisia Juridică a programat deja pentru azi o dezbatere-simulacru cu reprezentanți ai Ministerului și părțile interesate, doar că asociațiile profesionale și societatea civilă n-au fost deloc anunțate și, evident, nici n-au timp să pregătească opinii și amendamente. 

Ne-am alăturat asociațiilor de magistrați ca să îi cerem ferm Președintelui Klaus Iohannis să NU promulge o lege care ar desființa doar pe hârtie SIIJ, mai ales că se întâmplă în urma unui proces legislativ opac și grăbit fără motiv. Problema principală e că abordarea aleasă este una fundamental greșită, întrucât nu rezolvă deloc problemele generate de SIIJ. Doar ne prefacem că facem ceva. Ce să-i faci, dacă n-a fost voință politică…

Mai jos întregul text al comunicatului de presă:

Societatea civilă și asociațiile de magistrați: Cerem președintelui să nu promulge legea care desființează doar formal SIIJ.  Procesul legislativ este opac și grăbit fără motiv

Asociațiile Declic, Funky Citizens, Vedem Just și asociațiile profesionale Forumul Judecătorilor din România, Inițiativa pentru Justiție și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor trag un semnal de alarmă asupra modului în care puterea legislativă continuă procesul opac și accelerat de adoptare a proiectului de lege care desființează doar formal SIIJ.

La mai puțin de 24 de ore de la trimiterea legii către Senat, Comisia juridică a stabilit dezbateri cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai sistemului judiciar, cu asociațiile profesionale și  societatea civilă, fixând termen de depunere a amendamentelor tot în aceeași zi. Asociațiile profesionale și societatea civilă nu au fost anunțate despre dezbatere, ci au aflat despre acestea consultând ordinea de zi a Comisiei. 

Practic, în mai puțin de o zi, asociațiile profesionale și societatea civilă ar fi trebuit să afle despre dezbateri, să pregătească opinii și să se prezinte la Senat pentru a participa la ședința Comisiei Juridice. Acest mod de a acționa demonstrează faptul că se intenționează aprobarea proiectului de lege în regim de urgență, fără a se ține cont în vreun fel de opinia magistraților sau a cetățenilor. 

Deși am atenționat public, constatăm că proiectul de lege nu respectă avizele anterioare ale Comisiei de Veneția,  rapoartele MCV și opiniile GRECO, nu rezolvă deficiențele constatate în cazul SIIJ și nu rezolvă, în niciun fel, problemele generate de înființarea SIIJ. De aceea, solicităm puterii legislative să temporizeze adoptarea legii până la momentul emiterii noului aviz de către Comisia de la Veneția și președintelui României să nu promulge un act normativ care nu rezolvă, în niciun fel, deficiențele constatate și în cazul SIIJ.

În acest context, asociațiile Declic, Funky Citizens, Vedem Just și asociațiile profesionale Forumul Judecătorilor din România și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor subliniază faptul că adoptarea actului normativ, în timp ce este în derulare un proces de analiză din partea Comisiei de la Veneția este cel puțin îngrijorătoare, neexistând niciun motiv obiectiv care să justifice graba și lipsa de transparență a procesului legislativ.

Semnatari:

  • Funky Citizens
  • Asociația Declic
  • Vedem Just
  • Forumul Judecătorilor din România
  • Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor
  • Inițiativa pentru Justiție

ENGLISH VERSION

Press release

Civil society and Associations of magistrates: We ask the President not to promulgate the law that only formally abolishes the Special Section for Magistrates. The legislative process is opaque and hasty for no reason.

 Several non-governmental organizations (Declic, Funky Citizens, Vedem Just) and the professional associations of magistrates (Romanian Judges Forum, the Justice Initiative and the Association for the Defense of the Statute of Prosecutors) sound the alarm on the way the Romanian Parliament continues the opaque and accelerated process of adopting the draft law that only formally dismantles the Special Section for the Investigation of Justice System Crimes (SIIJ).

Less than 24 hours after the law was sent to the Senate, the Legal Commission set up debates with representatives of the Ministry of Justice and the judiciary, professional associations and civil society, setting a deadline for tabling amendments on the same day. Professional associations and civil society were not informed about the debate but found out about it by consulting the Commission’s agenda.

Basically, in less than a day, professional associations and civil society should have checked continuously the website to learn about the debates, prepared opinions and presented themselves to the Senate to attend the meeting of the Legal Commission. This way of acting demonstrates the intention to pass the bill with great urgency, without taking into account in any way the opinion of the magistrates or the citizens and civil society.

As we have publicly warned, the draft law does not respect the previous opinions of the Venice Commission, Cooperation and Verification Mechanism reports and GRECO opinions, does not solve the deficiencies found in the case of SIIJ and does not solve, in any way, the problems generated by the establishment of this Section. Therefore, we ask the legislature to delay the adoption of the law until the new opinion is issued by the Venice Commission and urge the President of Romania not to promulgate a normative act that does not resolve the deficiencies found in the case of SIIJ.

In this context, the associations Declic, Funky Citizens, Vedem Just and the professional associations Romanian Forum of Judges, the Justice Initiative, and the Association for the Defense of the Statute of Prosecutors emphasize that the adoption of the normative act, while an analysis process is underway by the Venice Commission with meetings with stakeholders taking place these very days, is at least worrying and there is no objective reason to justify the haste and lack of transparency of the legislative process.

Related Posts

Comments (1)

[…] Deși am atenționat public, constatăm că proiectul de lege nu respectă avizele anterioare ale Comisiei de Veneția, rapoartele MCV și opiniile GRECO, nu rezolvă deficiențele constatate în cazul SIIJ și nu rezolvă, în niciun fel, problemele generate de înființarea SIIJ. De aceea, solicităm puterii legislative să temporizeze adoptarea legii până la momentul emiterii noului aviz de către Comisia de la Veneția și președintelui României să nu promulge un act normativ care nu rezolvă, în niciun fel, deficiențele constatate și în cazul SIIJ”, se arată în comunicatul de presă citat. […]