Vrem transparență și dezbatere publică – scrisoare deschisă către Primărie și consilierii locali

dezbatere-cgmb
 

Către:
Primăria Municipiului București
Consiliul General al Municipiului București

Stimate Domnule Primar,
Stimați Consilieri generali,

Am observat cu surprindere faptul că pe ordinea de zi a ședinței CGMB programată pentru 26 ianuarie 2016 există proiecte de hotărâre care au stat în dezbatere publică mai puțin de 30 de zile, termenul prevăzut de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Printre acestea sunt și cel puțin trei proiecte de interes pentru cetățenii bucureșteni:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 15 a) şi 15 b) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatului permanent de lucru al C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiile publice de interes local al Municipiului Bucureşti (punctul 3 din ordinea de zi)

Acest proiect are implicații pentru candidatura Bucureștiului la titlul de Capitală Culturală Europeană, ceea ce necesită o dezbatere largă cu mediul cultural bucureștean și societatea civilă, dar și cu celelalte instituții implicate în acest proces (primăriile de sector, Consiliul Județean Ilfov etc).

2. Proiect de hotărâre privind amenajarea peisagistică a scuarurilor, aliniamentelor stradale plantate şi a grădinilor/parcurilor publice de pe teritoriul municipiului Bucureşti (punctul 8 din ordinea de zi)

Acest proiect are implicații pentru o discuție largă pornită în rândul bucureștenilor, generată mai ales de recentul raport al Curții de Conturi privind modalitatea de cheltuire a banilor publici în acest domeniu. Considerăm că o dezbatere publică cu arhitecți, peisagiști, precum și cu societatea civilă este absolut necesară. De asemenea, considerăm că urgența invocată în raportul de specialitate pentru evitarea aplicării legii transparenței decizionale nu este justificată, având în vedere faptul că acest regulament nu răspunde unor ”situații excepționale”, ci unei situații perpetuate de-a lungul ultimilor ani.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti (punctul 10 din ordinea de zi)

Acest proiect este deosebit de important pentru alimentarea cu energie termică a Bucureștiului, dar și pentru eficientizarea și transparentizarea serviciilor publice. Considerăm necesară o dezbatere publică pe marginea acestui proiect de hotărâte cu implicații majore, mai ales având în vedere faptul că bugetul alocat pentru energie termică în București este unul uriaș (aproximativ 500 milioane lei/ an). De asemenea, în acest proiect nu sunt luate în calcul implicațiile bugetare ale adoptării indicatorilor de performanță, în multe cazuri fiind necesare investiții majore pentru atingerea acestora.
Vă solicităm ca în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 (republicată) să supuneți dezbaterii publice proiectele de hotărâri ale CGMB și să procedați la fixarea orei, datei și locului dezbaterii publice, invitarea oficială a asociațiilor și cetățenilor interesați, precum și la comunicarea, anterior dezbaterii publice solicitate, a tuturor materialelor de lucru referitoare la proiectele de hotărâri.

Vă reamintim că acelaşi articol precizează că:

 

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

 

Related Posts

Leave a comment